Rejestr instytucji kultury


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Konopnica prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Konopnica  prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownik referatu rozwoju gospodarczego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie  Gminy Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica, tel.(43) 8424419.

II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j.: Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Konopnica : Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie, Filia w Konopnicy  Nr 42 9251 1019 0020 7539 2000 0020 lub w kasie Urzędu.

IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

                                                                            Wójt Gminy

                                                                 /-/ Grzegorz Turalczyk

Pliki do pobrania

18‑07‑2017 13:29:12
Dokumenty:
Plik pdf Księga rejestrowa instytucji kultury- aktualizacja.pdf
24‑05‑2022 14:32:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Księga rejestrowa instytucji kultury-aktualizacja na dzień 12.07.2021 r.doc
14‑07‑2021 14:51:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Księga rejestrowa instytucji kultury- GCKiBP - aktualizacja na dzień 15.06.2020 r..doc
15‑06‑2020 14:52:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Księga rejestrowa instytucji kultury- GCKiBP-aktualizacja 26.06.2019 r.pdf
26‑06‑2019 07:07:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
293KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzor wniosku o odpis z rejestru instytucji kutury.doc
18‑07‑2017 13:29:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury.doc
18‑07‑2017 13:29:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór odpisu pełnego z rejestru instytucji kultury.doc
18‑07‑2017 13:29:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury.doc
18‑07‑2017 13:29:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Kowalczyk , w dniu:  18‑07‑2017 13:24:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  18‑07‑2017 13:24:51
Data ostatniej aktualizacji:
14‑07‑2021 09:37:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie