Spis rolny 2020


NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2020 ROKU

15‑06‑2020 12:05:00

Wójt Gminy Konopnica – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, który odbędzie się w dniach od 1września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na erenie Gminy Konopnica.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

  1. osoba pełnoletnia;
  2. zamieszkała na terenie Gminy Konopnica;
  3. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie;
  5. osoba, która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu w/w wymagania kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oferta kandydata na rachmistrza powinna zawierać:

  1. Kwestionariusz zgłoszeniowy;
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe);
  3. Oświadczenie wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Na terenie Gminy Konopnica do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego przewidziano 2 osoby.

Oferty kandydatów należy składać w terminie od dnia 15.06.2020 r. do dnia 08.07 2020 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.(43) 842 44 19 wew. 114

 

Więcej informacji nt. spisu rolnego można uzyskać na stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl/

Dokumenty:
Plik docx rachmistrz_kwestionariusz.docx
15‑06‑2020 12:07:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf rachmistrz_kwestionariusz.pdf
15‑06‑2020 12:07:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Drab
email: iod@konopnica.pl
, w dniu:  15‑06‑2020 12:02:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Drab
email: iod@konopnica.pl
, w dniu:  15‑06‑2020 12:02:47
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2020 12:07:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie