Gmina Konopnica
Search:
You are watching the archival look of this page from day: 2013-10-22 15:25:19
This information is probably out of date!

Return to the current look

2013


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (2013-10-22 15:24:39)
<meta content="OpenOffice.org 3.3 (Win32)" name="GENERATOR" /> <meta content="20131022;15163927" name="CREATED" /> <meta content="20131022;15174314" name="CHANGED" /> <style> <!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } --> </style> <table cellspacing="0" border="0" rules="NONE" cols="10" frame="VOID"> <colgroup><col width="124" /><col width="101" /><col width="91" /><col width="122" /><col width="138" /><col width="129" /><col width="128" /><col width="278" /><col width="135" /><col width="100" /></colgroup> <tbody> <tr> <td width="1347" height="19" align="CENTER" colspan="10"><font size="3"><b>WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY</b></font></td> </tr> <tr> <td height="24" align="CENTER" colspan="14"><b></b></td> </tr> <tr> <td height="19" align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"><b><u></u></b></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER" colspan="10"><font size="2"> Wójt Gminy Konopnica działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami</font></td> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER" colspan="10"><font size="2">(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, </font></td> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER" colspan="10"><font size="2">przeznaczonej do sprzedaży</font></td> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="LEFT" colspan="14"></td> </tr> <tr> <td height="24" align="CENTER" colspan="5" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Oznaczenie nieruchomości</b></td> <td align="CENTER" rowspan="3" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Opis nieruchomości</b></td> <td align="CENTER" rowspan="3" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Położenie nieruchomości</b></td> <td align="CENTER" rowspan="3" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Konopnica</b></td> <td align="CENTER" rowspan="3" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Termin zagospodarowania nieruchomości</b></td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="3" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Forma sprzedaży</b></td> </tr> <tr> <td height="42" align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Nr KW</b></td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Numer działki</b></td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Pow. działki [ha] </b></td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Wielkość udziału w nieruchomości</b></td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Obręb ewidencyjny</b></td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="1" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>1</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>2</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="3" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>3</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>4</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="5" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>5</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="6" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>6</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="7" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>7</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="8" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>8</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="9" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>9</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="10" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>10</b></td> </tr> <tr> <td height="36" align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">SR1W/00063741/2</td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">437/6</td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="0,1295" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">0,1295</td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="0,113" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">0,113</td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">5 Konopnica</td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">nieruchomość zabudowana</td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">Konopnica ul. Spółdzielcza 4</td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">teren o funkcji mieszkaniowej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (symbol MN)</td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">nieruchomość zagospodarowana</td> <td align="CENTER" rowspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">Sprzedaż na rzecz najemcy</td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> <td align="CENTER"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> </tr> <tr> <td valign="MIDDLE" height="71" align="CENTER" rowspan="4" colspan="3" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Cena sprzedaży [zł]</b></td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Wysokość stawek % opłat z tytułu użytkowania wieczystego</b></td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy</b></td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Termin wnoszenia opłat</b></td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Zasady aktualizacji opłat</b></td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" colspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami </b></td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>Uwagi</b></td> </tr> <tr> </tr> <tr> </tr> <tr> </tr> <tr> <td height="19" align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="11" colspan="3" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>11</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="12" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>12</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="13" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>13</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="14" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>14</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="15" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>15</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="16" colspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>16</b></td> <td align="CENTER" sdnum="1045;" sdval="17" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"><b>17</b></td> </tr> <tr> <td valign="MIDDLE" height="71" align="CENTER" rowspan="4" colspan="3" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej = 56.900 zł Cena sprzedaży = 56.900 zł</td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">nie dotyczy</td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">nie dotyczy</td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">Cena sprzedaży płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego</td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">nie dotyczy</td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" colspan="2" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);">Termin do złożenia wniosku wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 22.10.2013r. do dnia 03.12.2013r. </td> <td valign="MIDDLE" align="CENTER" rowspan="4" style="border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);"></td> </tr> <tr> </tr> <tr> </tr> <tr> </tr> <tr> <td height="19" align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> <td align="LEFT"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="LEFT" colspan="10"><font size="2">Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22.10.2013 r. 13.11.2013 r.</font></td> </tr> <tr> <td height="19" align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"></td> </tr> <tr> <td height="19" align="LEFT"><font size="2">Konopnica, dnia 22.10.2013 r.</font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="CENTER" colspan="2"><b><font size="2">Wójt Gminy Konopnica</font></b></td> </tr> <tr> <td height="19" align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="LEFT"><font size="2"></font></td> <td align="CENTER" colspan="2"><b><font size="2">(-) Mariola Hernas</font></b></td> </tr> </tbody></table> <a href="javascript:togglePrzypis('1000')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1000" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1000" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-22 15:20<br/>Publication date and time: 2013-10-22 15:24:39<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_22_15_24_39" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-22 15:24:39</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zawiadomienie o wynikach postępowania</b> (2013-10-11 14:08:52)<br/><div align="right"><font size="2" face="Arial, sans-serif">Konopnica,11.10.2013r.</font></div><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -1.91cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">GKO.271.9.2013</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -1.91cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><u></u></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -1.91cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><u>DOTYCZY</u>: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:<i> "Dostawa węgla".</i></font></p><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="CENTER" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="3" face="Arial, sans-serif"><b>ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="JUSTIFY" style="line-height: 100%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal;">1.Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), dalej zwanej "ustawą", Zamawiający - Gmina Konopnica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:</span></font></p><p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><b>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "GABIKO"</b></font></p><p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><b>Romuald Godliński</b></font></p><p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><b>ul. Bohaterów Września10a</b></font></p><p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><b>98-313 Konopnica</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty jest zgodna z siwz i nie podlega odrzuceniu. <br />Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu i mieści się w środkach finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</font></p><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania zawiera poniższa tabela.</font></p><font size="2"> </font><font size="2"> </font><font size="2"> </font><font size="2"> </font><table width="652" cellspacing="0" cellpadding="5" bordercolor="#000000" border="1"> <colgroup><col width="22" /></colgroup><colgroup><col width="349" /></colgroup><colgroup><col width="103" /></colgroup><colgroup><col width="63" /></colgroup><colgroup><col width="63" /> </colgroup><tbody><tr valign="TOP"> <td width="22"> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><b>Lp.</b></font></p> </td> <td width="349"> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz</b></font></p> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><b>adres wykonawcy</b></font></p> </td> <td width="103"> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><b>Cena ofertowa brutto</b></font></p> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2"></font> </p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 8pt;"><b>Liczba punktów w kryterium cena - 100%</b></font></font></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><b>Liczba punktów razem</b></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2" face="Arial, sans-serif">1.</font></p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">"<font face="Arial, sans-serif">ELBRUS" Sp. z o.o.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">Stróża 36; 98-332 Rząśnia</font></p> </td> <td width="103"> <p align="RIGHT" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">36 395,70</font></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">96,468</font></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">96,468</font></p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2" face="Arial, sans-serif">2.</font></p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Beata Pająk</font></p> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">Biała 49; 98-332 Rząśnia </font> </p> </td> <td width="103"> <p align="RIGHT" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">35 178,00</font></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">99,808</font></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">99,808</font></p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2" face="Arial, sans-serif">3.</font></p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2" face="Arial, sans-serif">Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe "GABIKO" Romuald Godliński</font></p> <p align="LEFT" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2" face="Arial, sans-serif">ul. Bohaterów Września 10a; 98-313 Konopnica</font></p> </td> <td width="103"> <p align="RIGHT" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">35 110,35</font></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">100</font></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">100</font></p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2" face="Arial, sans-serif">4.</font></p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "AGROPLON" Małgorzata Wołczańska</font></p> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">ul. Główna 38; 46-134 Głuszyna</font></p> </td> <td width="103"> <p align="RIGHT" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">35 854,50</font></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">97,924</font></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;"><font size="2" face="Arial, sans-serif">97,924</font></p> </td> </tr></tbody></table><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="LEFT" style="line-height: 150%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><i><b>WÓJT GMINY</b></i></font></p><p align="LEFT" style="font-weight: normal; line-height: 150%;"><font size="2" face="Arial, sans-serif"><i><b>/-/ MARIOLA HERNAS</b></i></font></p><hr /> <a href="javascript:togglePrzypis('1001')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1001" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1001" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-11 14:05<br/>Publication date and time: 2013-10-11 14:08:52<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_11_14_08_52" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-11 14:08:52</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o zamówieniu</b> (2013-10-02 15:41:27)<br/><table width="611" cellspacing="0" cellpadding="1" border="0" style="page-break-before: always;"> <colgroup><col width="609" /> </colgroup><tbody><tr> <td width="609"> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>Konopnica: Dostawa węgla</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"><b></b></font></font><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>Znak sprawy: GKO.271.9.2013</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> obowiązkowe.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>Ogłoszenie dotyczy</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2">:</font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> zamówienia publicznego.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><u><b>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</b></u></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> Gmina Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie, <br />tel. 0-43 842 44 19, faks 0-43 842 43 15.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> Administracja samorządowa.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><u><b>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b></u></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>II.1.1)</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> </font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> Dostawa węgla.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>II.1.2)</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> </font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>Rodzaj zamówienia:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> dostawy.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"><b> </b></font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Dostawa węgla dla: </font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">1. Budynku przy ulicy Parkowej 2 w Konopnicy w ilości: 30 ton węgla - ekogroszek. </font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">2.Urzędu Gminy Konopnica: w ilości 25 ton węgla - ekogroszek. </font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Węgiel musi spełniać następujące parametry: wysoka kaloryczność (min.26 tys./KJ/kg), niska zawartość popiołu (max.6%) i siarki (max.0,6%), wilgotność ( max. 9%), granulacja 5-25 mm. 3.Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy dołączyć świadectwo jakości dostarczonego węgla..</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> 09.11.12.10-5.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> nie.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> nie.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> </font></font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Zakończenie: 31.12.2013.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><u><b>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</b></u></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.1) WADIUM</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>Informacja na temat wadium:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> nie dotyczy.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.3.2) Wiedza i doświadczenie</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Wykonawca spełni warunek jeśli dostarczy wykaz wykonanych trzech dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej dostawy węgla z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (referencje itp.)</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.3.3) Potencjał techniczny</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże że dysponuje: W zakresie potencjału technicznego Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Wykonawca spełni ten warunek jeśli: a) posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.4.1)</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2">lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><u><b>SEKCJA IV: PROCEDURA</b></u></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> przetarg nieograniczony.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> najniższa cena.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>IV.4.1)</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>  </b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> <a href="http://www.konopnica.finn.pl/">www.konopnica.finn.pl</a></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2">Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> Urząd Gminy Konopnica ul. Rynek 15 98-313 Konopnica.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> 10.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Konopnica ul. Rynek 15 98-313 Konopnica.</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>IV.4.5) Termin związania ofertą:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"><b> </b></font></font> </p> <br /><font face="Arial, serif"><font size="2"><b>IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:</b></font></font><font face="Arial, serif"><font size="2"> </font></font><font face="Arial, serif"><font size="2">nie</font></font><br> </td> </tr> <tr> <td width="609"> <br /><br /> <p align="left" style="margin-left: 8.74cm; text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2;"> <font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 11pt;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><i><b>Wójt Gminy</b></i></font></font></font></font></p> <p align="left" style="margin-left: 8.74cm; text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2;"> <font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 11pt;"><font face="Arial, serif"><font size="2"><i><b>/-/ Mariola Hernas</b></i></font></font></font></font></p> <br> </td> </tr></tbody></table> <a href="javascript:togglePrzypis('1002')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1002" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1002" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-02 15:38<br/>Publication date and time: 2013-10-02 15:41:27<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_02_15_41_27" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-02 15:41:27</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368598.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368598.doc">SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-10-02 15:37:54</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(118 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1003')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1003" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1003" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-02 15:37<br/>Publication date and time: 2013-10-02 15:37:54<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_02_15_37_54" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-02 15:37:54</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368597.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368597.docx">Załącznik Nr 1do SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-10-02 15:37:32</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(18 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1004')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1004" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1004" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-02 15:37<br/>Publication date and time: 2013-10-02 15:37:32<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_02_15_37_32" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-02 15:37:32</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368596.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368596.docx">Załącznik Nr 2 do SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-10-02 15:37:15</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(16 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1005')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1005" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1005" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-02 15:37<br/>Publication date and time: 2013-10-02 15:37:15<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_02_15_37_15" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-02 15:37:15</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368595.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368595.docx">Załącznik Nr 3 do SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-10-02 15:36:56</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(15 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1006')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1006" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1006" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-02 15:36<br/>Publication date and time: 2013-10-02 15:36:56<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_02_15_36_56" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-02 15:36:56</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368594.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368594.docx">Załącznik Nr 4 do SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-10-02 15:36:03</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(16 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1007')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1007" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1007" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-02 15:35<br/>Publication date and time: 2013-10-02 15:36:03<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_02_15_36_03" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-02 15:36:03</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368593.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368593.doc">Załącznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-10-02 15:35:29</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(36 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1008')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1008" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1008" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-02 15:34<br/>Publication date and time: 2013-10-02 15:35:29<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_02_15_35_29" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-02 15:35:29</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368592.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368592.docx">Załącznik Nr 6 do SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-10-02 15:34:49</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(15 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1009')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1009" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1009" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-02 15:34<br/>Publication date and time: 2013-10-02 15:34:49<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_02_15_34_49" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-02 15:34:49</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368591.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_368591.docx">Załącznik Nr7 do SIWZ</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-10-02 15:34:19</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(38 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1010')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1010" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1010" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-10-02 15:33<br/>Publication date and time: 2013-10-02 15:34:19<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_10_02_15_34_19" title="Click to see the look of this page at this time">2013-10-02 15:34:19</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zawiadomienie o wynikach postępowania</b> (2013-09-25 13:39:17)<br/><p align="right" style="font-weight: normal; line-height: 100%;">Konopnica,25.09.2013 r.</p><p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%;">GKO.271.7.2013</p><p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%;" /><p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%;" /><p align="justify" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -1.91cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><u></u></p><p align="left" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -1.91cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><u>DOTYCZY</u>:postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargunieograniczonego na:<i> "</i><i>Budowa kanalizacji deszczowej" Rychłocice</i></p><p align="left" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -1.91cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><i></i></p><p align="justify" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -1.91cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" /><p align="center" style="line-height: 100%;"><font size="3"><b>ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA</b></font></p><p align="center" style="line-height: 100%;"><font size="3"><b></b></font></p><p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%;" /><p align="justify" style="line-height: 100%;">1.Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 zezm.), dalej zwanej "ustawą", Zamawiający - GminaKonopnica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboruoferty złożonej przez:</p><p align="center" style="margin-right: -0.19cm; line-height: 100%;"><b>Firma EDAN Mieczysław Piech</b></p><p align="center" style="margin-right: -0.19cm; line-height: 100%;"><b>Ul.Mielczarskiego 26</b></p><p align="center" style="margin-right: -0.19cm; line-height: 100%;"><b>97-400Bełchatów</b></p><p align="justify" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" /><p align="justify" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal; line-height: 100%;">WyłonionyWykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty jest zgodna z siwz i nie podlega odrzuceniu. Cena zaoferowana przezWykonawcę jest najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu i mieści się w środkach finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p><p align="justify" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" /><p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%;">Zbiorczezestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania zawieraponiższa tabela.</p><p align="justify" style="margin-left: 0.95cm; margin-right: -0.19cm; text-indent: -0.95cm; font-weight: normal; line-height: 100%;" /><table width="652" cellspacing="0" cellpadding="5" bordercolor="#000000" border="1" align="justify"> <colgroup><col width="22" /> <col width="349" /> <col width="103" /> <col width="63" /> <col width="63" /> </colgroup><tbody><tr valign="TOP"> <td width="22"> <p align="center" style="margin-right: -0.19cm;"><b>Lp.</b></p> </td> <td width="349"> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz</b></p> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><b>adres wykonawcy</b></p> </td> <td width="103"> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><b>Cena ofertowa brutto</b></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><b>Liczba punktów w kryterium cena - 100%</b></p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="margin-right: -0.19cm;"><b>Liczba punktów razem</b></p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> 1.</p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="font-weight: normal;">Zakład Instalacyjno - Budowlany "ZINSBUD" Stanisław Zimoch</p> <p align="LEFT" style="font-weight: normal;">ul. Gruntowa 22; 95-200 Pabianice</p> </td> <td width="103"> <p align="RIGHT" style="font-weight: normal;">737 396,07</p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;">36,293</p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;">36,293</p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> 2.</p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="font-weight: normal;">Zakład Usług Sprzętowo - Transportowych A. Bator, J. Mielczarek</p> <p align="LEFT" style="font-weight: normal;">ul. Fabryczna 41; 98-300 Wieluń</p> </td> <td width="103"> <p align="RIGHT" style="font-weight: normal;">306 355,82</p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;">87,358</p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;">87,358</p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> 3.</p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="font-weight: normal;">Firma EDAN Mieczysław Piech</p> <p align="LEFT" style="font-weight: normal;">ul. Mielczarskiego 26</p> <p align="LEFT" style="font-weight: normal;">97-400 Bełchatów</p> </td> <td width="103"> <p align="RIGHT" style="font-weight: normal;">267 625,12</p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;">100</p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;">100</p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> 4.</p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="LEFT" style="font-weight: normal;">Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane JARTEX spółka Jawna Adam Stefanowski, Jarosław Stefanowski</p> <p align="LEFT" style="font-weight: normal;">ul. M. C. Skłodowskiej 118</p> <p align="LEFT" style="font-weight: normal;">96-100 Skierniewice</p> </td> <td width="103"> <p align="RIGHT" style="font-weight: normal;">343 179,00</p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;">77,984</p> </td> <td width="63"> <p align="CENTER" style="font-weight: normal;">77,984</p> </td> </tr></tbody></table><p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 100%;" /><p align="justify" style="line-height: 150%;"><i><b>WÓJT GMINY</b></i></p><p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 150%;"><i><b>/-/ MARIOLA HERNAS</b></i></p><hr align="justify" /><p align="justify" style="font-weight: normal; line-height: 150%;"><i><b /></i></p><div align="justify" type="FOOTER"> <p style="margin-top: 0.65cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> <br /> </p> <p style="margin-right: 0.64cm; text-indent: 0.64cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"> <br /> </p></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1011')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1011" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1011" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-09-25 13:35<br/>Publication date and time: 2013-09-25 13:39:17<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_09_25_13_39_17" title="Click to see the look of this page at this time">2013-09-25 13:39:17</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zawiadomienie o wynikach postępowania</b> (2013-09-23 16:55:10)<br/><p align="right" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><b><font size="2">Konopnica, 23.09.2013r.</font></b></p><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2">GKO.271.8.2013</font></p><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -1.91cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"><u>DOTYCZY</u>: postępowania o zamówienie publiczne wtrybie przetargu nieograniczonego na:<i> "</i><font color="#000000"><i>Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy o kotłownię ze składem opału"</i></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -1.91cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="center" style="line-height: 100%;"><font size="3" face="Times New Roman, serif"><b>ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="JUSTIFY" style="line-height: 100%;"><font size="2"><span style="font-weight: normal;">1.Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 zezm.), dalej zwanej "ustawą", Zamawiający - GminaKonopnica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboruoferty złożonej przez:</span></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; line-height: 100%;"><font size="2"><b>MIKO - MART Zenon Kiełczykowski</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; line-height: 100%;"><font size="2"><b>Mała Wieś 1A</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; line-height: 100%;"><font size="2"><b>98-313 Konopnica</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2">Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty jest zgodna z siwz i nie podlega odrzuceniu.Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu i mieści się w środkach finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2">Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania zawiera poniższa tabela.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.95cm; margin-right: -0.19cm; text-indent: -0.95cm; font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><font size="2"> </font><font size="2"> </font><font size="2"> </font><font size="2"> </font><table width="652" cellspacing="0" cellpadding="5" bordercolor="#000000" border="1"> <colgroup><col width="22" /></colgroup><colgroup><col width="349" /></colgroup><colgroup><col width="103" /></colgroup><colgroup><col width="63" /></colgroup><colgroup><col width="63" /> </colgroup><tbody><tr valign="TOP"> <td width="22"> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2"><b>Lp.</b></font></p> </td> <td width="349"> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2"><b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2"><b>adres wykonawcy</b></font></p> </td> <td width="103"> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2"><b>Cena ofertowa brutto</b></font></p> </td> <td width="63"> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2"><b>Liczba punktów w kryterium cena - 100%</b></font></p> </td> <td width="63"> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm;"><font size="2"><b>Liczba punktów razem</b></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2">1.</font></p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray</font></p> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">ul. Kościuszki 116, 62-030 Luboń</font></p> </td> <td width="103"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">216 521,17</font></p> </td> <td width="63"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">73,545</font></p> </td> <td width="63"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">73,545</font></p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2">2.</font></p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">Zakład Remontowo - Budowlany "POLBUD"</font></p> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">ul. Dworska 19, 98-200 Sieradz</font></p> </td> <td width="103"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">186 438,69</font></p> </td> <td width="63"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">85,411</font></p> </td> <td width="63"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">85,411</font></p> </td> </tr> <tr> <td width="22" valign="TOP"> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2">3.</font></p> </td> <td width="349" valign="TOP"> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2">MIKO - MART Zenon Kiełczykowski</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-right: -0.19cm; font-weight: normal;"> <font size="2">Mała Wieś 1A; 98-313 Konopnica</font></p> </td> <td width="103"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">159 240,00</font></p> </td> <td width="63"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">100</font></p> </td> <td width="63"> <p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal;"><font size="2">100</font></p> </td> </tr></tbody></table><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="JUSTIFY" style="font-weight: normal; line-height: 150%;"><font size="2"><b>WÓJT GMINY</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="line-height: 150%;"><font size="2"><b>/-/ MARIOLA HERNAS</b></font></p><hr /><p align="JUSTIFY" style="line-height: 150%;"><font size="2"><b></b></font></p> <a href="javascript:togglePrzypis('1012')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1012" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1012" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-09-23 16:53<br/>Publication date and time: 2013-09-23 16:55:10<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_09_23_16_55_10" title="Click to see the look of this page at this time">2013-09-23 16:55:10</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o zamówieniu</b> (2013-09-06 15:54:03)<br/><p align="CENTER" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.42cm; line-height: 100%;"><b>Konopnica: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy o kotłownię ze składem opału</b><br /><b>Numer ogłoszenia: 180133 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013</b><br /></p><p align="CENTER" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.42cm; line-height: 100%;">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane</p><p style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.42cm; line-height: 100%;"><b>Znak sprawy: GKO.271.8.2013</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" /><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><u><b>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</b></u></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>I.1) NAZWA I ADRES:</b> Gmina Konopnica , Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie, <br />tel. 0-43 842 44 19, faks 0-43842 43 15.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@konopnica.pl</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b> Administracja samorządowa.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" /><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><u><b>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b></u></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy o kotłownię ze składem opału" w Strobinie.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>II.1.2)Rodzaj zamówienia:</b> roboty budowlane.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>II.1.4)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">1.Zakres robót obejmuje : 1. Wyburzenie istniejących schodów zewnętrznych prowadzących na parter oraz do piwnicy budynku. 2. Roboty ziemne. 3. Rozbudowę o pomieszczenie kotłowni ze składem opału. 4. Zamurowanie otworu okiennego w piwnicy oraz rozkuciu otworu okiennego na parterze w celu osadzenia drzwi balkonowych. 5. Roboty elektryczne. 6. Montaż instalacji centralnego ogrzewania z pominięciem montażu kotła co. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiący załącznik do SIWZ..</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">45.00.00.00-7,45.11.12.00-0, 45.41.00.00-4, 45.43.10.00-7, 45.44.20.00-7,45.23.11.00-3, 45.31.10.00-9, 45.31.51.00-9, 45.31.57.00-5,45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>II.1.7) </b><b>Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> nie.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>II.1.8) </b><b>Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: </b>nie.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b><br />Zakończenie: 16.12.2013.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" /><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><u><b>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</b></u></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.2)ZALICZKI</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYSPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Wykonawcaspełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" /><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.3.2) </b><b>Wiedza i doświadczenie</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Wykonawca spełni warunek jeśli wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uważać będzie wykonanie przebudowy lub budowy budynku o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.3.3) </b><b>Potencjał techniczny</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże że dysponuje:</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">a)osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności budowlanej bez żadnych ograniczeń z minimum 5 letnimdoświadczeniem liczonym od dnia uzyskania uprawnień. </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">W zakresie potencjału technicznego Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.3.4) </b><b>Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">spełnia/niespełnia</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.3.5) Sytuacja ekonomicznej i finansowej</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Wykonawca spełni ten warunek jeśli:</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">a)posiada opłaconą polisę na wartość 160 000,00 zł lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. </p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.4.1)</b><b> W zakresie wykazania spełniania przezwykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.4.2) </b><b>W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć</b>:</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.4.3) </b><b>Dokumenty podmiotów zagranicznych</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.4.3.1)</b><b> dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><a name="_GoBack"></a>- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.4.3.2)</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.4.4)</b><b> Dokumenty dotyczące przynależności do tejsamej grupy kapitałowej</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>III.6) INNE DOKUMENTY</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">nie dotyczy</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" /><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><u><b>SEKCJA IV: PROCEDURA</b></u></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>IV.1.1)</b><b> Tryb udzielenia zamówienia:</b> przetarg nieograniczony.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>IV.2.1</b>)<b> Kryteria oceny ofert:</b> najniższa cena.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>IV.4.1)</b> <b>Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnychwarunków zamówienia: </b><a href="http://www.konopnica.finn.pl/">www.konopnica.finn.pl</a></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b><br />Urząd Gminy Konopnica ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>IV.4.4)</b><b> Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:</b> 23.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Konopnica ul. Rynek 15 98-313 Konopnica.</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>IV.4.5) </b><b>Termin związania ofertą: </b><b>okres w dniach:</b> 30 (od ostatecznego terminuskładania ofert).</p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b>IV.4.16)</b><b> Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:</b><b> nie dotyczy.</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b><b>IV.4.17) </b><b>Czy przewiduje się unieważnienie postępowaniao udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: </b>nie</b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" /><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" /><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" /><p align="justify" style="margin-left: 9.99cm; text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b> <i><b>Wójt Gminy</b></i></b></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" /><p align="justify" style="margin-left: 9.99cm; text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b><i><b>/-/ Mariola Hernas</b></i></b></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 9.99cm; text-indent: 1.25cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><b><i><b></b></i></b></p> <a href="javascript:togglePrzypis('1013')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1013" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1013" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-09-06 15:43<br/>Publication date and time: 2013-09-06 15:54:03<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_09_06_15_54_03" title="Click to see the look of this page at this time">2013-09-06 15:54:03</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_365417.zip"><img src="/res/framework/img/mimetypes/zip.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_365417.zip">Załączniki do przetargu</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-09-06 15:39:34</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(8593 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1014')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1014" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1014" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-09-06 15:39<br/>Publication date and time: 2013-09-06 15:39:34<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_09_06_15_39_34" title="Click to see the look of this page at this time">2013-09-06 15:39:34</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania</b> (2013-09-06 15:37:35)<br/><div align="justify"><div align="right"><b>Konopnica, dnia 06.09.2013r.</b></div><br />Znak sprawy: GKO.271.6.2013 <br /><br /><div align="right"><font size="2"><i>Do zainteresowanych</i></font></div><br /><div align="center"><b><font size="3">Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania</font></b></div><br />Gmina Konopnica zawiadamia o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania na "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy o kotłownię ze składem opału" w Strobinie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.<br /><hr /><br /></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1015')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1015" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1015" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-09-06 15:36<br/>Publication date and time: 2013-09-06 15:37:35<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_09_06_15_37_35" title="Click to see the look of this page at this time">2013-09-06 15:37:35</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</b> (2013-09-05 13:57:24)<br/><p align="center" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.42cm; line-height: 100%;"><font size="2"><a name="_GoBack"></a><font size="3"><b>OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA</b></font></font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.42cm; line-height: 100%;"><font size="2">Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa kanalizacji deszczowej" w miejscowości Rychłocice</font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2"><b>Numer ogłoszenia: 178655-2013; data zamieszczenia: 05.09.2013</b></font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2"><br /><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> Ogłoszenia o zamówieniu.</font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2">Nr sprawy: GKO.271.7.2013</font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2"><b>Informacje o zmienianym ogłoszeniu:</b> 173133 -2013, data 29.08.2013 r.</font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2"></font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2"><u><b>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</b></u></font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2">Gmina Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj.łódzkie, tel. 0-43 842 44 19, fax. 0-43 842 43 15.</font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2"><u><b /></u></font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2"><u><b>SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU</b></u></font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"><font size="2"><b>II.1) Tekst, który należy zmienić:</b></font></p><div align="justify"><ul> <li><p style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"> <font size="2"><b>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:</b> X.1) i 4).</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"> <font size="2"><b>W ogłoszeniu jest:</b> 1) Termin składania ofert upływa 16.09.2013 o godz. 10:00 4) Otwarcie ofert odbędzie się 16.09.2013 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23.</font></p> </li><li><p style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; line-height: 100%;"> <font size="2"><b>W ogłoszeniu powinno być:</b> 1) Termin składania ofert upływa 19.09.2013 o godz. 10:00 4) Otwarcie ofert odbędzie się 19.09.2013 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23.</font></p></li></ul></div><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><i><b /></i></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><i><b>Wójt Gminy</b></i></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><i><b>/-/Mariola Hernas</b></i></font></p> <a href="javascript:togglePrzypis('1016')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1016" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1016" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-09-05 13:54<br/>Publication date and time: 2013-09-05 13:57:24<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_09_05_13_56_42" title="Click to see the look of this page at this time">2013-09-05 13:56:42</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_09_05_13_57_24" title="Click to see the look of this page at this time">2013-09-05 13:57:24</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_365230.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_365230.doc">Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-09-05 13:54:37</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(16 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1017')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1017" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1017" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-09-05 13:54<br/>Publication date and time: 2013-09-05 13:54:37<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_09_05_13_54_37" title="Click to see the look of this page at this time">2013-09-05 13:54:37</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o zamówieniu</b> (2013-08-29 15:54:01)<br/><div align="center"><font size="2" face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU</b></font> </font></div><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.42cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif"><b>Konopnica: Budowa kanalizacji deszczowej</b><br /><b>Numer ogłoszenia: 173133 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013</b></font></p><p align="justify" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.42cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Nr sprawy GKO.271.7.2013</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2"><a name="_GoBack"></a></font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif"><u><b>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</b></u></font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopnica , Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj.łódzkie, tel. 0-43 842 44 19, faks 0-43 842 43 15.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif"><u><b>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b></u></font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji deszczowej wmiejscowości Rychłocice - oznaczonej znakiem: GKO.271.7.2013 2.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowejsłużącej odwodnieniu drogi w miejscowości Rychłocice na działkach onr 667/2, 669, 896, 898/1, 900, 668, 894/43 obręb Rychłocice. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjiprojektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robótbudowlanych. 4.Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ..</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0,45.11.12.40-2, 45.23.24.00-6.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:15.11.2013.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif"><u><b>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM ITECHNICZNYM</b></u></font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.1) WADIUM</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium wwysokości 10 000,00 PLN</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.2) ZALICZKI</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">spełnia/nie spełnia</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.3.2) Wiedza i doświadczenie</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni warunek jeśli wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej wraz z przepompowniami o długości minimum 2 km każda i wartości minimum 400 000,00 zł każda.Wykonawca musi również posiadać dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.3.3) Potencjał techniczny</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełniten warunek jeśli wykaże że dysponuje: a)osobą/osobamiposiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: sanitarnej (w zakresie sieci kanalizacyjnej) bez żadnych ograniczeń z minimum 5 letnim doświadczeniem liczonym od dnia uzyskania uprawnień lub od dnia uzyskania decyzji o uznaniu uprawnień, wymagane doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy minimum 2 zadań polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2 km każda, drogowej bez żadnych ograniczeń z minimum 3 letnim doświadczeniem liczonym od dnia uzyskania uprawnień lub od dnia uzyskania decyzji o uznaniu uprawnień, b)osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia geodety uprawnionego do geodezyjnych pomiarów sytuacyjno wysokościowych, W zakresie potencjału technicznego Wykonawca spełniten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie zart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">spełnia/niespełnia</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełniten warunek jeśli: a)posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia 300 000,00 zł b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 300 000,00zł</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆWYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</font></p><ul><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</font></li></ul><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</font></p><ul><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></li></ul><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania potwierdzający, że:</font></p><ul><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></li><li><font size="2" face="Times New Roman, serif">nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></li></ul><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif"><u><b>SEKCJA IV: PROCEDURA</b></u></font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <a href="http://www.konopnica.finn.pl/">www.konopnica.finn.pl</a><br />Specyfikację istotnychwarunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Konopnica,ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniulub ofert: 16.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Konopnica,ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica.</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif">IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzieleniezamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie</font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif"><i><b>Wójt Gminy</b></i></font></p><p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif"><i><b>/-/Mariola Hernas</b></i></font></p><font size="2"> </font> <a href="javascript:togglePrzypis('1018')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1018" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1018" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-08-29 15:41<br/>Publication date and time: 2013-08-29 15:54:01<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_08_29_15_43_02" title="Click to see the look of this page at this time">2013-08-29 15:43:02</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_08_29_15_53_30" title="Click to see the look of this page at this time">2013-08-29 15:53:30</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">3.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_08_29_15_54_01" title="Click to see the look of this page at this time">2013-08-29 15:54:01</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_364471.zip"><img src="/res/framework/img/mimetypes/zip.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_364471.zip">Załączniki do ogłoszenia - Budowa Kanalizacji deszczowej Rychłocice</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-08-29 15:39:40</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(10274 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1019')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1019" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1019" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-08-29 15:39<br/>Publication date and time: 2013-08-29 15:39:40<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_08_29_15_39_40" title="Click to see the look of this page at this time">2013-08-29 15:39:40</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o zamówieniu</b> (2013-08-22 08:47:34)<br/><br /><center><b><font size="3">Konopnica: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy o kotłownię ze składem opału</font><br /><font size="3">Numer ogłoszenia: 165627 - 2013; data zamieszczenia:21.08.2013</font></b></center><br /><br />OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane<br /><br /><b>Znak sprawy: GKO.271.6.2013</b><br />Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.<br />Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.<br /><br /><b><u>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</u></b><br /><a name="_GoBack"></a>I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie, <br />tel. 0-43842 44 19, faks 0-43 842 43 15.<br />Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@konopnica.pl<br />I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.<br /><b><br /><u>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</u></b><br />II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<br />II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy o kotłownię ze składem opału.<br />II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.<br />II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres robót obejmuje: 1. Wyburzenieistniejących schodów zewnętrznych prowadzących na parter oraz do piwnicy budynku. 2. Roboty ziemne. 3. Rozbudowę o pomieszczenie kotłowni ze składem opału. 4. Zamurowanie otworu okiennego w piwnicy oraz rozkuciu otworu okiennego na parterze w celu osadzenia drzwi balkonowych. 5. Roboty elektryczne. 6. Montaż instalacji centralnego ogrzewania z pominięciem montażu kotła co. <br />Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiący załącznik do SIWZ.<br />II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.41.00.00-4, 45.43.10.00-7, 45.44.20.00-7, 45.23.11.00-3, 45.31.10.00-9, 45.31.51.00-9, 45.31.57.00-5, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3.<br />II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie ofertyczęściowej: nie.<br />II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofertywariantowej: nie.<br />II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMINWYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.<br /><br /><b><u>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZEPRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</u></b><br />III.2) ZALICZKI<br />III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPISSPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW<br />III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonejdziałalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązekich posiadania<br />Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: najniższa cena<br />III.3.2) Wiedza i doświadczenie<br />Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: spełnia/nie spełnia<br />III.3.3) Potencjał techniczny<br />Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: spełnia/nie spełnia<br />III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia<br />Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: spełnia/nie spełnia<br />III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUBDOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIASPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIAWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY<br />III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:<br /><ul><li>wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających,czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;</li><li>oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;</li><li>opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</li></ul>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:<br /><ul><li>oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</li><li>aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li><li>aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li><li>aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li></ul>III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych<br />Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:<br />III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:<br /><ul><li>nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li><li>nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li><li>nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li></ul>III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lubadministracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert;<br />III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej<br />lista podmiotów należących do tej samej grupykapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy dogrupy kapitałowej;<br />III.6) INNE DOKUMENTY<br />Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo wpkt III.5)<br />nie dotyczy<br /><br /><b><u>SEKCJA IV: PROCEDURA</u></b><br />IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA<br />IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.<br />IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT<br />IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.<br />IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE<br />IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <a href="http://www.konopnica.finn.pl/">www.konopnica.finn.pl</a><br />Specyfikację istotnych warunków zamówieniamożna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica.<br />IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Konopnica ul. Rynek 15,98-313 Konopnica.<br />IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).<br />IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczącefinansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: niedotyczy.<br />IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnieniepostępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznaniaśrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej orazniepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwaczłonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), któremiały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie<br /><br /><b><i>Wójt Gminy</i><i><br />/-/ Mariola Hernas</i></b><br /> <a href="javascript:togglePrzypis('1020')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1020" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1020" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-08-22 08:32<br/>Publication date and time: 2013-08-22 08:47:34<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_08_22_08_45_14" title="Click to see the look of this page at this time">2013-08-22 08:45:14</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_08_22_08_47_34" title="Click to see the look of this page at this time">2013-08-22 08:47:34</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_363668.zip"><img src="/res/framework/img/mimetypes/zip.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_363668.zip">SIWZ, Załączniki do przetargu</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-08-22 08:31:16</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(8592 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1021')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1021" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1021" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-08-22 08:30<br/>Publication date and time: 2013-08-22 08:31:16<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_08_22_08_31_08" title="Click to see the look of this page at this time">2013-08-22 08:31:08</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_08_22_08_31_16" title="Click to see the look of this page at this time">2013-08-22 08:31:16</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zawiadomienie o wynikach postępowania</b> (2013-08-06 08:30:17)<br/><div align="right"><b>Konopnica, 05.08.2013r.</b></div><div align="justify"><br />GKO.271.5.2013<br /><br />DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej - odcinek drogi Piaski - Kamyk"<br /><br /><br /><div align="center"><font size="3"><b>ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA</b></font></div><br /><br />1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej "ustawą", Zamawiający - Gmina Konopnica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:<br /><br />Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LARIX" Sp. z o.o.<br />42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11<br /><br />Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty jest zgodna z siwz i nie podlega odrzuceniu. Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu i mieści się w środkach finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.<br /><br />Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania zawiera poniższa tabela.<br /><br /><table border="1" align="right" style="width: 80%;"><tbody><tr><td><b>Lp.</b></td><td><b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy</b></td><td><b>Cena ofertowa brutto</b></td><td><b>Liczba punktów w kryterium <br />cena - 100%</b></td><td><b>Liczba punktów razem</b></td></tr><tr><td>1.</td><td>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Sp. z o.o.<br />42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11</td><td>199 804,15</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>SIDROG Sp. z o.o<br />Domaniew 9;  <br />98-235 Błaszki </td><td>212 181,03</td><td>94,167</td><td>94,167</td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><b>WÓJT GMINY<br /><i>/-/ MARIOLA HERNAS</i></b><hr /><b><i></i></b></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1022')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1022" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1022" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-08-06 08:24<br/>Publication date and time: 2013-08-06 08:30:17<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_08_06_08_30_17" title="Click to see the look of this page at this time">2013-08-06 08:30:17</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o zamówieniu</b> (2013-07-22 19:47:31)<br/><table width="611" cellspacing="0" cellpadding="1" border="0" style="page-break-before: always;"> <colgroup><col width="609" /> </colgroup><tbody><tr> <td width="609"> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="3"><b>Konopnica: Przebudowa drogi gminnej - odcinek drogi Piaski- Kamyk<br />OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"></font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><i><b>GKO.271.5.2013</b></i></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><i><b>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</b></i></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie, tel. 0-43 842 44 19, faks 0-43 842 43 15.</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Adres strony internetowej zamawiającego: <a href="mailto:urzad@konopnica.pl">urzad@konopnica.pl</a></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">I<b>. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: </b>Administracja samorządowa.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: </b>Przebudowa drogi gminnej - odcinek drogi Piaski- Kamyk.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> roboty budowlane.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: </b></font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Zakres robót<b> </b>obejmuje: </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">1. Roboty przygotowawcze : </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">1.1 Roboty pomiarowe - 0,5 km ; </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">1.2 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków ; </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek obręb skrzyżowań. </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">2. Roboty ziemne. </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">3. Podbudowa z kruszyw łamanych -grubość 15 cm.. </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - 4 cm. </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">5. Utwardzenie poboczy po obu stronach drogi ; </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">5.1 Koryta wykonane na poboczach jezdni. Głębokość koryta 10 cm; </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">5.2 Ułożenie warstwy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 8 cm; </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">6. Roboty wykończeniowe; </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">6.1 Ręczne formowanie nasypów </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">6.2 Ręczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">7. Ustawienie znaków pionowych. </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">8. Przepusty ; </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">8.1 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy ławy fundamentowe żwirowe; </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">8.2 Oczyszczenie rowów i przepustów </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">8.3 Odbudowy wlotów (wylotów). </font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">9. Roboty kolizyjne..</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.60.00-0, 45.23.32.26-9, 45.23.32.90-8.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej</b>: nie.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej</b>: nie.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA</b>: Zakończenie: 20.09.2013.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.1) WADIUM</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Informacja na temat wadium: nie dotyczy.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: najniższa cena</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.3.2) Wiedza i doświadczenie</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: spełnia-nie spełnia</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.3.3) Potencjał techniczny</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: spełnia-nie spełnia</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: spełnia- nie spełnia</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku spełnia-nie spełnia</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"></font> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2">nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>III.6) INNE DOKUMENTY</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) nie dotyczy</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>SEKCJA IV: PROCEDURA</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: </b>urzad@konopnica.pl<br /><b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: </b>Urząd Gminy Konopnica ul. Rynek 15; 98-313 Konopnica woj. łódzkie pokój nr 22.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><a name="_GoBack"></a><b>IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: </b>05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Konopnica ul. Rynek 15; 98-313 Konopnica woj. łódzkie pokój nr 18.</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: </b>30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font size="2"><b>IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.</b></font></p> <p align="JUSTIFY"><font size="2"><b>IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: </b>nie</font></p><p align="JUSTIFY"><b><font size="2">Wójt Gminy</font></b></p><p align="JUSTIFY"><font size="2"><i><b>/-/ Mariola Hernas</b></i></font></p> </td> </tr></tbody></table> <a href="javascript:togglePrzypis('1023')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1023" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1023" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:45<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:47:31<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_47_31" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:47:31</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360285.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360285.pdf">Drogowskaz strzałowy obustronny Zakurowie</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:43:18</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(13 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1024')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1024" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1024" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:42<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:43:18<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_43_18" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:43:18</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360284.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360284.pdf">Drogowskaz strzałowy Piaski</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:42:41</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(12 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1025')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1025" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1025" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:42<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:42:41<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_42_41" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:42:41</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360283.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360283.pdf">Informacja dotyczaca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:42:12</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(34 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1026')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1026" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1026" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:41<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:42:12<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_42_12" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:42:12</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360282.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360282.pdf">Opis techniczny do projektu przebudowy drogi gminnej - odc. Piaski - Kamyk</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:41:17</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(51 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1027')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1027" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1027" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:40<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:41:17<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_41_17" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:41:17</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360280.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360280.pdf">Piaski - całość</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:39:12</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(10952 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1028')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1028" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1028" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:36<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:39:12<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_39_12" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:39:12</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360279.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360279.pdf">Plan orientacyjny</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:36:42</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(291 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1029')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1029" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1029" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:36<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:36:42<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_36_42" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:36:42</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360278.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360278.pdf">Plan oznakowania</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:36:12</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(183 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1030')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1030" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1030" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:35<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:36:12<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_36_12" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:36:12</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360277.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360277.pdf">Profil podłużny odc. Piaski - Kamyk</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:35:31</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(172 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1031')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1031" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1031" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:35<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:35:31<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_35_31" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:35:31</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360276.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360276.pdf">Projekt budowlany - przebudowa drogi gminnej - odc. Piaski - Kamyk</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:34:51</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(40 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1032')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1032" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1032" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:34<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:34:51<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_34_51" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:34:51</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360275.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360275.pdf">Projekt stałej organizacji ruchu - przebudowa drogi gminnej - odc. Piaski - Kamyk</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:33:52</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(20 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1033')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1033" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1033" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:33<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:33:52<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_33_52" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:33:52</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360274.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360274.pdf">Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej odc. Piaski - Kamyk</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:33:02</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(59 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1034')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1034" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1034" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:32<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:33:02<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_33_02" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:33:02</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360273.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360273.pdf">Przedmiar robót</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:32:07</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(1517 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1035')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1035" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1035" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:31<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:32:07<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_32_07" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:32:07</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360272.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360272.pdf">Przekrój normalno-konstrukcyjny</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:31:18</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(70 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1036')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1036" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1036" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:30<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:31:18<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_31_18" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:31:18</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360271.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360271.pdf">Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:29:53</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(701 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1037')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1037" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1037" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:29<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:29:53<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_29_53" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:29:53</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360270.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360270.pdf">Szczegół konstrukcyjny</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:29:08</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(69 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1038')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1038" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1038" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:28<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:29:08<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_29_08" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:29:08</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360269.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360269.pdf">Tablica miejscowości</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:24:57</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(12 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1039')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1039" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1039" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:24<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:24:57<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_24_57" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:24:57</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360268.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360268.doc">SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:24:00</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(123 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1040')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1040" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1040" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:23<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:24:00<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_24_00" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:24:00</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360267.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360267.docx">Kosztorys ofertowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:23:21</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(22 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1041')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1041" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1041" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:23<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:23:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_23_21" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:23:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360266.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360266.doc">Zał. nr 1 - formularz ofertowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:22:24</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(41 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1042')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1042" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1042" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:21<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:22:24<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_22_24" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:22:24</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360265.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360265.doc">Zał nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:20:47</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(38 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1043')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1043" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1043" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:19<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:20:47<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_20_47" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:20:47</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360262.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360262.doc">Zał. nr 2a - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:16:21</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(24 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1044')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1044" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1044" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:14<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:16:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_16_21" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:16:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360261.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360261.doc">Zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wpisanego do EDG</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:18:33</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(27 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1045')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1045" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1045" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:13<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:18:33<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_14_51" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:14:51</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_18_33" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:18:33</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360260.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360260.doc">Zał. nr 4 - doświadczenie w zakresie wykonawstwa</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:17:47</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(30 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1046')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1046" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1046" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:12<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:17:47<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_13_30" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:13:30</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_17_47" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:17:47</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360255.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360255.doc">Zał. nr 5 - projekt umowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:09:15</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(78 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1047')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1047" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1047" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:05<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:09:15<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_09_15" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:09:15</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360254.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360254.doc">Zał. nr 6 - wykaz osób</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:09:51</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(29 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1048')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1048" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1048" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:05<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:09:51<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_05_39" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:05:39</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_09_51" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:09:51</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360253.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360253.doc">Zał. nr 7 - wykaz części zamówienia przeznaczonych dla podwykonawców</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:10:41</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(29 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1049')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1049" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1049" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:04<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:10:41<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_05_10" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:05:10</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_10_41" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:10:41</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360252.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360252.doc">Zał. nr 8 - zaświdczenie o uprawnieniach osób</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:11:22</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(23 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1050')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1050" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1050" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:04<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:11:22<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_04_27" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:04:27</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_11_22" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:11:22</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360251.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_360251.doc">Zał. nr 9 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-22 19:12:13</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(39 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1051')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1051" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1051" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-22 19:03<br/>Publication date and time: 2013-07-22 19:12:13<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_03_55" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:03:55</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_22_19_12_13" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-22 19:12:13</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_358684.xls"><img src="/res/framework/img/mimetypes/xls.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_358684.xls">Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-07-09 15:50:45</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(33 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1052')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1052" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1052" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-09 15:49<br/>Publication date and time: 2013-07-09 15:50:45<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_09_15_50_02" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-09 15:50:02</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_09_15_50_45" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-09 15:50:45</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zawiadomienie o wynikach postępowania</b> (2013-07-15 09:05:48)<br/><div align="right"><b>Konopnica, 03.07.2013r.</b></div><br /><div align="justify"><b>GKO.271.4.2013</b><br /><br /><br /><u>DOTYCZY:</u><i> </i>postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:<i> "Wybór banku do zaciągnięcia kredytu"</i><br /><br /><div align="center"><font size="3"><b>ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA</b></font></div><br /><br />1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej "ustawą", Zamawiający - Gmina Konopnica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:<br /><br /><b>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A<br />Oddział Sieradz, Filia Konopnica<br />ul. Parkowa 16, 98-313 Konopnica</b><br /><br />Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty jest zgodna z SIWZ nie podlega odrzuceniu. <br />Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ, tj. cena 100 % <br />Do przetargu przystąpiło 4  Wykonawców.<br /><br />Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania zawiera poniższa tabela.<br /><br /><table border="1" style="width: 100%;"><tbody><tr><td align="center"><b>Lp.</b></td><td align="center"><b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz<br />adres wykonawcy</b></td><td align="center"><b>Liczba punktów w kryterium cena - 100%</b></td><td align="center"><b>Liczba punktów razem</b></td></tr><tr><td align="justify">1.</td><td align="justify">Getin Nobile Bank S.A.<br />ul. Domaniewska 39<br />02-672 Warszawa</td><td align="justify">94,401</td><td align="justify">94,401</td></tr><tr><td align="justify">2.</td><td align="justify">Bank Spółdzielczy w Poddębicach<br />ul. Łódzka 33<br />99-200 Poddębice</td><td align="justify">98,847</td><td align="justify">98,847</td></tr><tr><td align="justify">3.</td><td align="justify">Nadwarciański Bank Spółdzielczy<br />ul. J. Piłsudskiego 21 A<br />98-355 Działoszyn</td><td align="justify">99,002</td><td align="justify">99,002</td></tr><tr><td align="justify">4.</td><td align="justify">Bank Polskiej Spółdzielczości S.A<br />Oddział Sieradz, Filia Konopnica<br />ul. Parkowa 16, 98-313 Konopnica </td><td align="justify">100</td><td align="justify">100</td></tr></tbody></table><br /><br /><b>WÓJT GMINY</b><br /><b><i>/-/ MARIOLA HERNAS</i></b><br /><br /><hr /></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1053')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1053" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1053" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-07-03 15:24<br/>Publication date and time: 2013-07-15 09:05:48<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_03_15_32_25" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-03 15:32:25</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_07_15_09_05_48" title="Click to see the look of this page at this time">2013-07-15 09:05:48</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o zamówieniu - usługi</b> (2013-06-25 08:57:36)<br/><br /><font size="2"><font size="3"><b>Konopnica: Wybór banku do zaciągnięcia kredytu</b></font></font><br /><font size="2"><b>Numer ogłoszenia: 122805 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013</b></font><br /><font size="2"></font><br><p align="justify"><font size="2">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi</font></p><p align="justify"><font size="2"><b>Znak sprawy: GKO.271.4.2013</b></font></p><p align="justify"><font size="2">Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.</font></p><p align="justify"><font size="2">Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.</font></p><p align="justify"><font size="2"><u><b>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</b></u></font></p><p align="justify"><font size="2">I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie, tel. 0-43 842 44 19, faks 0-43 842 43 15.</font></p><p align="justify"><font size="2">I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.</font></p><p align="justify"><font size="2"><br /><u><b>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b></u></font></p><p align="justify"><font size="2">II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA</font></p><p align="justify"><font size="2">II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku do zaciągnięcia kredytu.</font></p><p align="justify"><font size="2">II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.</font></p><p align="justify"><font size="2">II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Konopnica w wysokości 1.900.000,00 złotych udzielony na następujących warunkach: 1) W ramach przedmiotu zamówienia finansowany będzie planowany deficyt budżetu Gminy Konopnica i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2) Uruchomienie kredytu następować będzie w kwotach i transzach zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, w celu pokrycia zobowiązań. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć wypłatę kredytu w trzech transzach: - w dniu 31.07.2013 r. w kwocie 300 000,00 zł - w dniu 30.09.2013r. w kwocie 400 000,00 zł - w dniu 30.11.2013 r. w kwocie 1.200.000,00 zł. 3) Spłata kredytu: 2016 r. - 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł płatne w miesiącach: luty, maj, wrzesień, listopad). 2017 r. - 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł płatne w miesiącach: luty, maj, wrzesień, listopad). 2018 r. - 250.000,00 zł (4 raty po 62.500,00 zł płatne w miesiącach: luty, maj, wrzesień, listopad). 2019 r. - 250.000,00 zł (4 raty po 62.500,00 zł płatne w miesiącach: luty, maj, wrzesień, listopad). 2020 r. - 250.000,00 zł (4 raty po 62.500,00 zł płatne w miesiącach: luty, maj, wrzesień, listopad). 2021 r. - 250.000,00 zł (4 raty po 62.500,00 zł płatne w miesiącach: luty, maj, wrzesień, listopad). 2022 r. - 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł płatne w miesiącach: luty, maj, wrzesień, listopad). 2023 r. - 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł płatne w miesiącach: luty, maj, wrzesień, listopad). Raty kredytu płatne w ostatnim dniu w/w miesiącach. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu bezponoszenia dodatkowych opłat.</font></p><p align="justify"><font size="2">II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.</font></p><p align="justify"><font size="2">II.1.7) Czy dopuszcza się złożenieoferty częściowej: nie.</font></p><p align="justify"><font size="2">II.1.8) Czy dopuszcza się złożenieoferty wariantowej: nie.</font></p><p align="justify"><font size="2">II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUBTERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.</font></p><p align="justify"><font size="2"><u><b>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</b></u></font></p><p align="justify"><font size="2">III.1) WADIUM</font></p><p align="justify"><font size="2">Informacja na temat wadium: nie dotyczy</font></p><p align="justify"><font size="2">III.2) ZALICZKI</font></p><p align="justify"><font size="2">III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</font></p><p align="justify"><font size="2">III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</font></p><p align="justify"><font size="2">Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</font></p><p align="justify"><font size="2">spełnia - nie spełnia</font></p><p align="justify"><font size="2">III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY</font></p><p align="justify"><font size="2">III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</font></p><p align="justify"><font size="2">III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</font></p><p align="justify"><font size="2">oświadczenie o braku podstaw dowykluczenia;</font></p><p align="justify"><font size="2">III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych</font></p><p align="justify"><font size="2">Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:</font></p><p align="justify"><font size="2">III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:</font></p><p align="justify"><font size="2">nie otwarto jego likwidacji ani nieogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p><p align="justify"><font size="2">III.6) INNE DOKUMENTY</font></p><p align="justify"><font size="2">Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)</font></p><p align="justify"><font size="2">nie dotyczy</font></p><p align="justify"><font size="2"><u><b>SEKCJA IV: PROCEDURA</b></u></font></p><p align="justify"><font size="2">IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</font></p><p align="justify"><font size="2">IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.</font></p><p align="justify"><font size="2">IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</font></p><p align="justify"><font size="2">IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.</font></p><p align="justify"><font size="2">IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</font></p><p align="justify"><font size="2">IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <a href="http://www.konopnica.finn.pl/">www.konopnica.finn.pl</a><br />Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie pokój 17.</font></p><p align="justify"><font size="2">IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie, pokój 18.</font></p><p align="justify"><font size="2">IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</font></p><p align="justify"><font size="2">IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.</font></p><p align="justify"><font size="2">IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie</font></p><p align="justify"><b><font size="2">Wójt Gminy</font></b></p><p align="justify"><i><b><font size="2">/-/ Mariola Hernas</font></b></i></p><br /><font size="2"></font><br> <a href="javascript:togglePrzypis('1054')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1054" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1054" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-24 18:43<br/>Publication date and time: 2013-06-25 08:57:36<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_24_18_51_19" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-24 18:51:19</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_24_18_54_19" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-24 18:54:19</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">3.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_25_08_47_21" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-25 08:47:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">4.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_25_08_57_36" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-25 08:57:36</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_356591.rar"><img src="/res/framework/img/mimetypes/rar.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_356591.rar">Dokumenty uzupełniające do przetargu na zaciągnięcie kredytu bankowego</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-06-27 15:32:04</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(10608 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1055')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1055" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1055" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-27 15:31<br/>Publication date and time: 2013-06-27 15:32:04<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_27_15_32_04" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-27 15:32:04</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_356587.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_356587.doc">Zmiana treści SIWZ do przetargu na zaciagniecie kredytu bankowego - 27.06.2013r.</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-06-27 15:31:34</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(40 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1056')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1056" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1056" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-27 15:30<br/>Publication date and time: 2013-06-27 15:31:34<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_27_15_31_12" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-27 15:31:12</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_27_15_31_34" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-27 15:31:34</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355847.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355847.doc">SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-06-24 18:40:21</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(110 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1057')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1057" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1057" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-24 18:40<br/>Publication date and time: 2013-06-24 18:40:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_24_18_40_21" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-24 18:40:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355846.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355846.doc">Formularz oferty</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-06-24 18:39:57</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(35 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1058')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1058" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1058" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-24 18:39<br/>Publication date and time: 2013-06-24 18:39:57<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_24_18_39_57" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-24 18:39:57</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355845.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355845.doc">Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-06-24 18:39:03</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(36 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1059')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1059" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1059" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-24 18:37<br/>Publication date and time: 2013-06-24 18:39:03<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_24_18_39_03" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-24 18:39:03</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355844.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355844.doc">Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-06-24 18:37:22</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(24 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1060')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1060" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1060" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-24 18:36<br/>Publication date and time: 2013-06-24 18:37:22<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_24_18_37_22" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-24 18:37:22</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355843.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355843.doc">Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-06-24 18:35:40</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(26 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1061')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1061" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1061" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-24 18:35<br/>Publication date and time: 2013-06-24 18:35:40<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_24_18_35_40" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-24 18:35:40</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355842.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355842.doc">Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-06-24 18:33:33</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(39 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1062')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1062" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1062" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-24 18:33<br/>Publication date and time: 2013-06-24 18:33:33<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_24_18_33_33" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-24 18:33:33</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355841.rar"><img src="/res/framework/img/mimetypes/rar.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_355841.rar">Materiały pomocnicze dla oferentów</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-06-24 18:32:24</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(19098 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1063')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1063" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1063" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-24 18:29<br/>Publication date and time: 2013-06-24 18:32:24<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_24_18_32_24" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-24 18:32:24</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_354157.xls"><img src="/res/framework/img/mimetypes/xls.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_354157.xls">Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-06-11 15:41:22</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(31 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1064')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1064" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1064" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-11 15:40<br/>Publication date and time: 2013-06-11 15:41:22<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_11_15_41_22" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-11 15:41:22</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zawiadomienie o wynikach postępowania</b> (2013-06-06 13:18:33)<br/><div align="justify"><div align="right"><b>Konopnica, 06.06.2013r.</b></div>GKO.271.3.2013<br /><br /><u>DOTYCZY:</u> postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: <i>"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Konopnica"</i><br /><br /><br /><div align="center"><b><font size="3">ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA</font></b></div><br /><br /><ol><li>Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej "ustawą", Zamawiający - Gmina Konopnica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:<br /><br /><div align="center"><b>EKO-REGION Sp. z o.o.<br />ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów</b></div><br />Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty jest zgodna z siwz i nie podlega odrzuceniu. Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu i mieści się w środkach finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.<br /><br />Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania zawiera poniższa tabela.<br /><table border="1" style="width: 80%;"><tbody><tr><td><b>Lp.</b></td><td><b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz<br />adres wykonawcy</b></td><td><b>Cena ofertowa brutto</b></td><td><b>Liczba punktów w kryterium cena - 100%</b></td><td><b>Liczba punktów razem</b></td></tr><tr><td>1.</td><td>Przedsiębiorstwo Komunalne<br />ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń</td><td>513 000,00</td><td>95,53</td><td>95,53</td></tr><tr><td>2.</td><td>EKO-REGION Sp. z o.o.<br />ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów</td><td>490 089,60</td><td>100</td><td>100</td></tr></tbody></table></li></ol><b><br />Wójt Gminy<br /><i>/-/ Mariola Hernas</i></b><hr /><b><i></i></b></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1065')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1065" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1065" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-06-06 13:03<br/>Publication date and time: 2013-06-06 13:18:33<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_06_13_17_59" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-06 13:17:59</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_06_13_18_33" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-06 13:18:33</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o zamówieniu - usługi</b> (2013-06-06 12:59:43)<br/><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Konopnica: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych <br />z terenu gminy Konopnica</b></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Numer ogłoszenia: 86007-2013, data zamieszczenia: 23.05.2013 r.</b></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi</font></p><p style="margin-top: 0.42cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; page-break-after: avoid;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><i><b>ZNAK SPRAWY: GKO.271.3.2013</b></i></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"> obowiązkowe.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Ogłoszenie dotyczy:</b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"> zamówienia publicznego.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><u><b>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</b></u></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>I.1) NAZWA I ADRES:</b></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">Gmina Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie,</font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">tel.0-43 842 44 19, faks 0-43 842 43 15.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"> Administracja samorządowa.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><u><b>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b></u></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Konopnica</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia: </b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">usługi.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie w pojemniki, odbiór izagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na obszarze Gminy Konopnica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: </b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">nie.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: </b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">nie.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">Zakończenie: 30.06.2015.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><u><b>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</b></u></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.1) WADIUM</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Informacja na temat wadium:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">Każdy wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wydane przez właściwy organ  a mianowicie:</font></p><ol type="a"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) - na moment podpisania umowy; Podmioty, które przed dniem 9 lutego 2013r. uzyskały wpis lub złożyły wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli nie spełniają wymagań na dzień składania ofert, powinny dostosować się do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122) w terminie do 9 maja 2013 r. W tym przypadku Wykonawca powinien złożyć stosowne zobowiązanie, że wymagania zostaną spełnione w terminie do 9 maja 2013r.</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub na transport z wcześniej obowiązującymi przepisami,</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.</font></p></li></ol><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.3.2) Wiedza i doświadczenie</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie odpowiadające swym rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonali usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 600 Mg w czasie świadczenia usług przez 12 kolejnych miesięcy</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.3.3) Potencjał techniczny</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:</font></p><ol type="a"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">posiadają bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Konopnica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Konopnica, na terenie do którego posiadają tytuł prawny,</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">posiadają wyposażenie o odpowiednim stanie technicznym, umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:</font></p></li></ol><ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.</font></p></li></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">Zarówno baza magazynowo-transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z2013 r., poz.122).</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie niższej niż 400 000 zł.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</b></font></p><ul> <ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</font></p> </li></ul></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:</font></p><ul> <ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</font></p> </li></ul></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b></font></p><ul> <ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.</font></p> </li></ul></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:</b></font></p><ul> <ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.</font></p> </li></ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej</b></font></p> <ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"> <font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.</font></p> </li></ul></li></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>III.6) INNE DOKUMENTY</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z2013 r., poz. 122).</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><u><b>SEKCJA IV: PROCEDURA</b></u></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"> przetarg nieograniczony.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert: </b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">najniższa cena.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>IV.4.1)</b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"> </font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:</b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.konopnica.finn.pl/"><font color="#00000a"><span style="text-decoration: none;"> www.konopnica.finn.pl</span></font></a></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:</b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"> 31.05.2013 godzina 10:00,</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">miejsce: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, sekretariat pok. nr 18.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>IV.4.5) Termin związania ofertą:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><b>IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: </b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000">nie</font></p><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br />Wójt Gminy<br /><i>/-/ Mariola Hernas</i></b></font><font size="1" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="1" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font> <a href="javascript:togglePrzypis('1066')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1066" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1066" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 13:11<br/>Publication date and time: 2013-06-06 12:59:43<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_13_21_25" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 13:21:25</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_13_21_49" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 13:21:49</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">3.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_13_28_56" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 13:28:56</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">4.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_06_12_59_43" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-06 12:59:43</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350340.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350340.doc">SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:53:27</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(249 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1067')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1067" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1067" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:53<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:53:27<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_53_27" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:53:27</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350339.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350339.docx">Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:53:05</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(19 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1068')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1068" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1068" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:52<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:53:05<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_53_05" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:53:05</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350338.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350338.docx">Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:52:43</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(16 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1069')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1069" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1069" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:52<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:52:43<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_52_43" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:52:43</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350336.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350336.docx">Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:52:18</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(14 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1070')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1070" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1070" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:52<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:52:18<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_52_18" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:52:18</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350335.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350335.docx">Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:51:51</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(16 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1071')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1071" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1071" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:50<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:51:51<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_51_51" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:51:51</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350334.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350334.docx">Załącznik Nr 5 do SIWZ - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:50:21</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(17 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1072')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1072" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1072" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:49<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:50:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_50_21" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:50:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350331.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350331.docx">Załącznik Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:49:39</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(15 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1073')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1073" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1073" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:49<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:49:39<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_49_39" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:49:39</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350325.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350325.docx">Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:48:25</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(41 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1074')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1074" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1074" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:47<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:48:25<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_48_25" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:48:25</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350318.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350318.docx">Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz sołectw z szacunkową liczbą mieszkańców zgodnie z meldunkiem i liczbą nieruchomości zamieszkałych</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:46:58</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(15 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1075')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1075" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1075" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:39<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:46:58<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_46_58" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:46:58</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350309.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350309.pdf">Załącznik Nr 9 do SIWZ - Uchwała.XXIV.121.13.2013-01-29</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:38:56</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(217 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1076')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1076" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1076" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:38<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:38:56<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_38_56" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:38:56</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350307.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350307.pdf">Załącznik Nr 10 do SIWZ - Uchwała.XXIII.115.12.2012-12-27</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:48:34</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(105 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1077')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1077" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1077" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:36<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:48:34<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_38_14" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:38:14</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_48_34" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:48:34</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350302.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_350302.pdf">Załącznik Nr 11 do SIWZ - Uchwała.XXIII.112.12.2012-12-27</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-23 12:48:52</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(93 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1078')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1078" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1078" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 12:28<br/>Publication date and time: 2013-05-23 12:48:52<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_28_39" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:28:39</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_12_48_52" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 12:48:52</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania</b> (2013-05-23 11:30:44)<br/><div align="justify"><div align="right"><b>Konopnica, dnia 17.05.2013 r.</b></div><br />GKO.271.2.2013 <br /><br /><div align="center"><font size="3"><b>Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania</b></font></div><br />Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru Gminy Konopnica".<br /><br />Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej "upzp", Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) upzp.<br />Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosił, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 478 176,00 zł. brutto. Cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu wynosi 602 112,00 zł.<br /><br /><b>Wójt Gminy <br /><i>/-/ Mariola Hernas</i></b><hr /><b><i></i></b></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1079')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1079" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1079" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-23 11:29<br/>Publication date and time: 2013-05-23 11:30:44<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_23_11_30_44" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-23 11:30:44</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Informacja o wyborze oferty</b> (2013-05-17 15:41:21)<br/><div align="justify"><div align="right"><b>Konopnica,  dnia 16 maja  2013 r.</b></div><br /><div align="center"><font size="3"><b>INFORMACJA O WYBORZE OFERTY</b></font></div><br />Podstawa prawna trybu zamówienia: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 późn. zmianami)<br /><br />DOTYCZY: <br />Projektu "Nasza szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy na podstawie umowy ramowej o dofinansowanie w/w projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL.<br /><br />Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 10 uczestników projektu  "Nasza szansa".<br /><div></div>Spośród złożonych 6 ofert na realizację szkolenia za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy GLOBAL Training Centre Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5A.<br /><br /><b>Kierownik GOPS w Konopnicy<br /><i>/-/ Aneta Łudczak</i></b><hr /><b><i></i></b></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1080')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1080" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1080" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-17 15:38<br/>Publication date and time: 2013-05-17 15:41:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_17_15_41_21" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-17 15:41:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zmiana treści ogłoszenia</b> (2013-06-06 13:01:12)<br/><p style="margin-top: 0.42cm; margin-bottom: 1.15cm; line-height: 100%; page-break-after: avoid;"> <font size="2" face="Arial, sans-serif"><font face="Times New Roman, serif">ZNAK SPRAWY: GKO.271.2.2013</font></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="3" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><b>Konopnica: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Konopnica</b></font></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="3" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><b>Numer ogłoszenia: 73737-2013, data zamieszczenia: 13.05.2013</b></font></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"></font></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif">OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><b>Ogłoszenie dotyczy: </b></font></font><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif">Ogłoszenia o zamówieniu.</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2"><a name="_GoBack"></a><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><b>Informacje o zmienianym ogłoszeniu:</b></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"> 176782 - 2013 data 06.05.2013 r.</font></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><u><b>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</b></u></font></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif">Gmina Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie, tel. 0-43 842 4419,</font></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif">fax.0-43 842 43 15</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><u><b>SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU</b></u></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><b>II.1) Tekst, który należy zmienić:</b></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><b>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: </b></font></font><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif">IV.4.4).</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><b>W ogłoszeniu jest:</b></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif">Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 10:00,</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif">miejsce: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, sekretariat pok. nr 18.</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><b>W ogłoszeniu powinno być:</b></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif">Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2013 godzina 10:00,</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" color="#000000"><font face="Times New Roman, serif">miejsce: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, sekretariat pok. nr 18.</font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2"><br /><font face="Times New Roman, serif"><b>Wójt Gminy</b></font></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="Times New Roman, serif"><i><b>/-/ Mariola Hernas</b></i></font></p><hr /><font size="2"> </font> <a href="javascript:togglePrzypis('1081')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1081" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1081" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-14 08:46<br/>Publication date and time: 2013-06-06 13:01:12<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_14_08_50_55" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-14 08:50:55</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_06_06_13_01_12" title="Click to see the look of this page at this time">2013-06-06 13:01:12</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o przetargu</b> (2013-05-06 15:38:06)<br/><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="3" face="times new roman,times,serif"><b>Konopnica: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Konopnica</b></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><a name="_GoBack"></a><font color="#000000"><b>Numer ogłoszenia: 176782 - 2013, data zamieszczenia: 06.05.2013</b></font></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="3" face="times new roman,times,serif"></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="3" face="times new roman,times,serif"><b>OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi</b></font></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="times new roman,times,serif"></font></p><p style="margin-top: 0.42cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; page-break-after: avoid;"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><i><b>ZNAK SPRAWY: GKO.271.2.2013</b></i></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"> obowiązkowe.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Ogłoszenie dotyczy:</b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"> zamówienia publicznego.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="times new roman,times,serif"></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><u><b>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</b></u></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>I.1) NAZWA I ADRES:</b></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Gmina Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie,</font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">tel.0-43 842 44 19, faks 0-43 842 43 15.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:</b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Administracja samorządowa.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="times new roman,times,serif"></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><u><b>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b></u></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>II.1)OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b></font></p><p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Konopnica.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">usługi.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie w pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na obszarze Gminy Konopnica.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">90.50.00.00-2,90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">nie.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">nie.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Zakończenie: 30.06.2015.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="times new roman,times,serif"></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><u><b>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</b></u></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.1)WADIUM</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Informacja na temat wadium:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Każdy wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości 10 000,00złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.3 ) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wydane przez właściwy organ a mianowicie:</font></p><ol type="a"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) - na moment podpisania umowy; Podmioty, które przed dniem 9 lutego 2013r. uzyskały wpis lub złożyły wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli nie spełniają wymagań na dzień składania ofert, powinny dostosować się do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122) w terminie do 9 maja 2013 r. W tym przypadku Wykonawca powinien złożyć stosowne zobowiązanie, że wymagania zostaną spełnione w terminie do 9 maja 2013r.</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub na transport z wcześniej obowiązującymi przepisami,</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych lub zapewnienie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.</font></p></li></ol><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.3.2) Wiedza i doświadczenie</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie odpowiadające swym rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonali usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ilości nie mniejszej niż600 Mg w czasie świadczenia usług przez 12 kolejnych miesięcy.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.3.3) Potencjał techniczny</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:</font></p><ol type="a"> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">posiadają bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Konopnica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Konopnica, na terenie do którego posiadają tytuł prawny,</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">posiadają wyposażenie o odpowiednim stanie technicznym, umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:</font></p></li></ol><ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.</font></p></li></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Zarówno baza magazynowo-transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z2013 r., poz.122)</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie niższej niż 400 000 zł</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.4)INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:</b></font></p><ul> <ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</font></p> </li></ul></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:</font></p><ul> <ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</font></p> </li></ul></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b></font></p><ul> <ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.</font></p> </li></ul></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:</b></font></p><ul> <ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.</font></p> </li></ul></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej</b></font></p><ul> <ul> <li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.</font></p> </li></ul></ul><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>III.6) INNE DOKUMENTY</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z2013 r., poz. 122).</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="times new roman,times,serif"></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><u><b>SEKCJA IV: PROCEDURA</b></u></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:</b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">przetarg nieograniczony.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>IV.2.1) Kryteria oceny ofert:</b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">najniższa cena.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>IV.4.1)</b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"> </font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: </b></font><a href="http://www.konopnica.finn.pl/"><font size="2" face="times new roman,times,serif"></font></a><font size="2" face="times new roman,times,serif"><a><font color="#00000a"><span style="text-decoration: none;">www.konopnica.finn.pl</span></font></a></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:</b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">14.05.2013 godzina 10:00,</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">miejsce: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, sekretariat pok. nr 18.</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>IV.4.5) Termin związania ofertą:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:</b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><b>IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: </b></font><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif">nie</font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="times new roman,times,serif"></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">Wójt Gminy</font></b></font></p><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><font color="#000000" size="2" face="times new roman,times,serif"><i><b>/-/ Mariola Hernas</b></i></font></p><font size="2" face="times new roman,times,serif"></font> <a href="javascript:togglePrzypis('1082')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1082" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1082" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:29<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:38:06<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_36_51" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:36:51</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_38_06" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:38:06</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_348598.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_348598.docx">Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-13 14:07:46</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(26 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1083')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1083" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1083" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-13 13:47<br/>Publication date and time: 2013-05-13 14:07:46<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_13_13_48_34" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-13 13:48:34</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_13_13_49_43" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-13 13:49:43</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">3.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_13_14_07_12" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-13 14:07:12</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">4.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_13_14_07_46" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-13 14:07:46</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347592.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347592.doc">SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-07 12:26:37</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(157 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1084')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1084" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1084" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:54<br/>Publication date and time: 2013-05-07 12:26:37<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_55_08" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:55:08</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_07_12_24_18" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-07 12:24:18</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">3.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_07_12_24_30" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-07 12:24:30</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">4.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_07_12_26_24" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-07 12:26:24</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">5.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_07_12_26_37" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-07 12:26:37</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347591.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347591.docx">Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:54:51</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(18 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1085')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1085" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1085" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:54<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:54:51<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_54_51" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:54:51</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347590.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347590.docx">Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:54:35</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(16 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1086')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1086" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1086" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:54<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:54:35<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_54_35" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:54:35</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347589.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347589.docx">Załącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:53:47</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(14 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1087')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1087" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1087" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:53<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:53:47<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_53_47" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:53:47</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347588.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347588.docx">Zal. 4 - Wykaz uslug</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:52:41</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(16 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1088')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1088" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1088" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:52<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:52:41<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_52_41" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:52:41</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347586.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347586.docx">Załącznik Nr 5 do SIWZ - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:51:49</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(17 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1089')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1089" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1089" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:51<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:51:49<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_51_49" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:51:49</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347584.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347584.docx">Załącznik Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:50:48</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(15 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1090')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1090" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1090" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:45<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:50:48<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_50_48" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:50:48</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347583.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347583.docx">Zal. 7 - Projekt umowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:45:55</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(40 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1091')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1091" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1091" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:45<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:45:55<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_45_55" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:45:55</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347582.docx"><img src="/res/framework/img/mimetypes/docx.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347582.docx">Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz sołectw z szacunkową liczbą mieszkańców zgodnie z meldunkiem i liczbą nieruchomości zamieszkałych</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:43:48</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(15 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1092')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1092" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1092" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:42<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:43:48<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_43_48" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:43:48</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347581.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347581.pdf">Zał. Nr 9 do SIWZ Uchwała.XXIV.121.13.2013-01-29</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:42:05</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(217 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1093')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1093" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1093" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:41<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:42:05<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_42_05" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:42:05</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347580.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347580.pdf">Zał. N r 10 do SIWZ Uchwała.XXIII.115.12.2012-12-27</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:41:37</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(105 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1094')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1094" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1094" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:41<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:41:37<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_41_37" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:41:37</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347579.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347579.pdf">Zał. Nr 11 do SIWZ Uchwała.XXIII.112.12.2012-12-27</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-05-06 15:52:00</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(93 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1095')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1095" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1095" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-05-06 15:39<br/>Publication date and time: 2013-05-06 15:52:00<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_40_20" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:40:20</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_05_06_15_52_00" title="Click to see the look of this page at this time">2013-05-06 15:52:00</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zapytanie ofertowe</b> (2013-04-30 15:41:07)<br/><div align="center"><font size="3"><b>ZAPYTANIE OFERTOWE</b></font></div><br />Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu "Nasza szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.<br /><br />kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe) <br />kod CPV 85312320-8 (usługi doradztwa)<br />kod CPV 80570000-0 (usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)<br /><br />Uczestnikami Projektu będzie 10 osób - młodzież ucząca się w wieku gimnazjalnym (6 kobiet/4 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy.<br /><br /><b>Podstawa prawna trybu zamówienia:</b> art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)<ol type="I"> <li><b>Zamawiający:</b><br /> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy<br /> 98-313 Konopnica<br /> ul. Rynek 15 </li> <li><b>Przedmiot zamówienia: </b><ol> <li>miejsce realizacji:Gmina Konopnica</li> <li>zamówienie obejmuje następujące zadania: <ul> <li>przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych</li> <li>realizację poszczególnych zadań, w tym warsztatów i terapii przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie</li> <li>koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami</li> <li>bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia</li> <li>prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów i terapii ściśle wg wytycznych Zamawiającego</li> <li>zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników warsztatów i terapii (teczka, notatnik, długopis oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne do każdego modułu szkoleniowego)</li> <li>zapewnienie wyżywienia w formie cateringu dla 10 uczestników warsztatów i terapii w każdym dniu szkoleniowym</li> <li>zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 10 uczestników projektu na czas realizacji warsztatów i terapii</li> <li>zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów i terapii na terenie Gminy Konopnica</li> <li>wydanie uczestnikom projektu certyfikatów ukończenia udziału w warsztatach i terapii</li> </ul> </li> <li>Zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje: <ol> <li>18 godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa dla 10 Uczestników projektu Program: nauka wyznaczania celów życiowych, pozytywnego myślenia, definiowania wykorzystywania zasobów własnych, tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich, asertywność, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów. Termin realizacji: maj, czerwiec, lipiec 2013 r.</li> <li>12 godzin dydaktycznych warsztatów doradztwa edukacyjnego prowadzonego przez doradcę edukacyjnego dla 10 Uczestników Program: podnoszenie świadomości roli edukacji w budowaniu kariery zawodowej, planowanie ścieżki edukacyjnej w kontekście wymogów rynku pracy, mapa możliwości edukacyjnych na terenie województwa, aktywne techniki poszukiwania zatrudnienia. Termin realizacji: sierpień 2013 r.</li> <li>90 godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia, wzmacniania zasobów własnych dla 10 Uczestników - prowadzi zespół specjalistów i terapeutów. Termin realizacji: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2013 r.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li><b>Termin realizacji zamówienia: </b><ul> <li>zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od miesiąca maja 2013 r. do miesiąca listopada 2013 r., zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu </li><li>zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9.00 do 15.30 </li><li>zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych szkoleniem</li> </ul> </li> <li><b>Inne istotne warunki zamówienia: </b><ol> <li>zamówienie musi być realizowane przez firmę szkoleniową: <ul> <li>posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,</li> <li>z poświadczonym referencjami doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowo - doradczych których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów Poddziałania 7.1.1/7.1.2 POKL</li> <li>zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowo-doradczych stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego</li> </ul> </li> </ol> </li> <li><b>Sposób przygotowania oferty</b><br /> Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta na szkolenia w ramach projektu "Nasza szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"<br /> <br /> Załączniki do oferty <ol> <li>Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; </li><li>Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy; </li><li>Opis sposobu realizacji zamówienia </li><li>Wykaz usług szkoleniowo-doradczych zrealizowanych w ramach projektów z Poddziałania 7.1.1/7.1.2 POKL o charakterze i złożoności porównywanej z zakresem przedmiotu zamówienia.</li> </ol><br /> <br /> Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 13 maja 2013 roku, do godziny 9.00 pod adresem:<br /> <br /> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy<br /> 98-313 Konopnica<br /> ul. Rynek 15<br /> e-mail: gops_konopnica@post.pl<br /> fax: 43 842 44 90 </li> <li><b>Kryterium i sposób oceny oferty: </b><ol> <li>cena - 50 %<br /> Najwyższą liczbę punktów - 50 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:<br /> Koszt oferty = Najniższa cena oferty/Cena oferty badanej x 100 x waga kryterium<br /> W kryterium oceny koszt oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 pkt. </li> <li>doświadczenie firmy w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektów z Poddziałania 7.1.1/7.1.2 POKL - 20 %.<br /> Doświadczenie w przeprowadzeniu projektów szkoleniowo-doradczych dla osób rekrutujących się spośród klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie w projektów z Poddziałania 7.1.1./7.1.2, Za każdy zrealizowany projekt szkoleniowo-doradczy dla min. 10 osób rekrutujących się spośród klientów ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie, Wykonawca otrzyma 1 pkt, przy czym maksymalnie Wykonawca może uzyskać 20 pkt. Kryterium oceny są potwierdzone za zgodność z oryginałem referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. </li> <li>Wartość merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji usługi - 30%<br /> Opis sposobu realizacji usługi zostanie oceniony pod kątem przedstawionych poniżej podkryteriów: <ul> <li>zabezpieczenie logistyczne, kadrowe, techniczne i merytoryczne projektu</li> <li>sposób nadzoru nad dokumentacją usługi, sposób dokonywania systematycznej kontroli pracy i uzyskanych efektów oraz sposób dopełniania obowiązku promocji i informacji projektów EFS</li> <li>sposób organizacji współpracy Wykonawcy z Zamawiającym, który w szczególności powinien zawierać opis: częstotliwości spotkań, szybkości reakcji na zadane przez Zamawiającego pytania w związku z realizacją usługi, trybu bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym;</li> </ul> </li> </ol><br /> <br /> Wobec wskazanych powyżej w lit. od a) do c) podkryteriów zostaną przyznane punkty pomocnicze w sposób następujący:<br /><br /><table border="1" style="width: 80%;"><tbody><tr><td>0 pkt</td><td>Brak opisu</td></tr><tr><td>2 pkt</td><td>opis ogólny, niekompletny, świadczący o braku dogłębnej znajomości tematu;</td></tr><tr><td>5 pkt</td><td>opis ogólny, ale poruszający kluczowe zagadnienia dla danego tematu;</td></tr><tr><td>7 pkt</td><td>opis szczegółowy poruszający wszystkie zagadnienia dla danego tematu w sposób poprawny merytorycznie;<br /></td></tr><tr><td>10 pkt</td><td>opis pogłębiony poruszający wszystkie zagadnienia, świadczący o dociekliwości <br />i dogłębnej merytorycznej i analitycznej znajomości tematu;</td></tr></tbody></table><br /><br />Punkty przyznane za kryterium Wartość merytoryczna oferty (W) będą liczone według następującego wzoru:<br /><br /><table border="1" style="width: 80%;"><tbody><tr><td><b>Nr kryrterium:</b></td><td><b>Wzór</b></td></tr><tr><td><b>2</b></td><td><b>Wartość merytoryczna oferty (W) <br />Liczba punktów = ( W/ Wmax ) x 30 </b><br />gdzie:<br /><ul><li> W - liczba punktów cząstkowych przyznanych ofercie w tym kryterium </li><li> Wmax - maksymalna możliwa liczba punktów cząstkowych do uzyskania za podkryteria określone  w pkt. 3. Lit. a) do lit. c) w tym kryterium </li><li>30 - maksymalna liczba punktów w tym kryterium tj. <b>30 punktów</b></li></ul></td></tr></tbody></table><br /><br />Łączna ocena będzie sumą ocen za poszczególne kryteria.<br /> Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów. </li> </ol><br /><br /><div align="right">Zatwierdzono dnia 30 kwietnia 2013 r.</div><br /><b>Kierownik GOPS w Konopnicy<br /><i>/-/ Aneta Łudczak</i></b><br /><br />Załączniki:<br />Załącznik nr 1 - Formularz oferty<br />Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych usług <a href="javascript:togglePrzypis('1097')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1097" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1097" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-04-30 15:05<br/>Publication date and time: 2013-04-30 15:41:07<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_30_15_41_07" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-30 15:41:07</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347320.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_347320.doc">Załacznik 1 i 2</a><br/><hr /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-04-30 15:41:45</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(113 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1098')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1098" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1098" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-04-30 15:41<br/>Publication date and time: 2013-04-30 15:41:45<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_30_15_41_45" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-30 15:41:45</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zawiadomienie o wynikach postępowania</b> (2013-04-29 11:45:18)<br/><div align="right"><b>Konopnica, 29.04.2013r.</b></div>GKO.271.1.2013<br /><br />DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę mieszanki pochodzenia granitowego"<br /><br /><div align="center"><b><font size="3">ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA</font></b></div><br /><ol><li>1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej "ustawą", Zamawiający - Gmina Konopnica informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez firm:</li></ol><div align="center"><b>Logistyka Dolnośląska s.c. Mirosław Jurczok</b><br /><b>ul. Dr Mieczysława Orłowicza 105, 58-309 Wałbrzych</b></div>Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty jest zgodna z siwz i nie podlega odrzuceniu. Cena zaoferowana przez Wykonawcę jest najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu i mieści się w środkach finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.<br /><br />Zbiorcze zestawienie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania zawiera poniższa tabela.<br /><br /><table border="2" style="width: 80%;"><tbody><tr><td align="center"><b>Lp.</b></td><td align="center"><b>Firma (nazwa) lub nazwisko <br />oraz <br />adres wykonawcy </b></td><td align="center"><b>Cena ofertowa brutto</b></td><td align="center"><b>Liczba punktów <br />w kryterium <br />cena - 100%</b></td><td align="center"><b>Liczba punktów razem</b></td></tr><tr><td>1</td><td align="justify">Usługi Transportowe Maciej Ośródka<br />Kuźnica Skakawska, ul. Kępińska 7A<br />98-400 Wieruszów</td><td>81 720,00</td><td>89,94</td><td>89,94</td></tr><tr><td>2</td><td align="justify">P.H.U. DAW-TRANS Sławomir Podstawka<br />Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77<br />26-085 Miedziana Góra</td><td>94 464,00</td><td>77,81</td><td>77,81</td></tr><tr><td>3</td><td align="justify">Logistyka Dolnośląska s.c. Mirosław Jurczok<br />ul. Dr Mieczysława Orłowicza 105<br />58-309 Wałbrzych</td><td>73 504,80</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td align="justify">P.H.U. PRZEMTRANS Przemysław Wcisły<br />Marzenin, ul. Cicha3<br />98-160 Sędziejowice</td><td>73 800,00</td><td>99,60</td><td>99,60</td></tr></tbody></table><br /><br /><b>Wójt Gminy<br /><i>/-/ Mariola Hernas</i></b><br /><hr /> <a href="javascript:togglePrzypis('1099')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1099" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1099" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-04-29 11:34<br/>Publication date and time: 2013-04-29 11:45:18<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_29_11_45_18" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-29 11:45:18</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o wyniku konkursu</b> (2013-04-23 15:43:52)<br/><div align="justify"><div align="center"><font size="3"><b>OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU</b></font></div><br />Wójt Gminy Konopnica informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach" wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenie - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy w Konopnicy. Termin realizacji zadania: od  dnia podpisania umowy do 10.12.2013 r. Roczna kwota dotacji wynosi 50.000,- zł.<br /><br /><div align="left"><b>Wójt Gminy </b><br /><b><i>/-/ Mariola Hernas </i></b></div><div align="right"><b>Konopnica, 23.04.2013 r.</b><hr /><b></b></div></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1100')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1100" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1100" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-04-23 15:34<br/>Publication date and time: 2013-04-23 15:43:52<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_23_15_43_52" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-23 15:43:52</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Zmiana treści SIWZ</b> (2013-04-11 15:48:12)<br/><div align="left"><div align="right"><b>Konopnica, 11.04.2013r.</b></div><b>GKO.271.1.2013</b></div><br /><div align="right"><b>Do:</b><br /><b>Zainteresowani wykonawcy</b></div><br /><div align="justify"><u>DOTYCZY:</u><i> postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa mieszanki pochodzenia granitowego</i><br /><br /><div align="center"><font size="3"><b>ZMIANA TREŚCI SIWZ</b></font></div><br />Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.<br /><br />Zmianie ulegają dane dotyczące numeru NIP i REGON, telefon i faks Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz oferty. Dotychczasowe dane otrzymują treść: "tel. 043 842 44 19, faks 043 842 43 15, NIP 832-19-61-055, REGON 730934631".</div> <br /><br /><b>Wójt Gminy </b><div align="left"><b><i>/-/ Mariola Hernas </i></b></div><br /> <a href="javascript:togglePrzypis('1101')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1101" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1101" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-04-11 15:45<br/>Publication date and time: 2013-04-11 15:48:12<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_11_15_47_02" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-11 15:47:02</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_11_15_48_12" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-11 15:48:12</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o przetargu</b> (2013-04-11 13:49:30)<br/>ZNAK SPRAWY: GKO.271.1.2013Z<br /><br /><div align="center"><font size="3"><b>Konopnica: Dostawa mieszanki pochodzenia granitowego<br />Numer ogłoszenia: 140604-2013, data zamieszczenia: 10.04.2013</b><br /><font size="2">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy</font></font></div><br /><b>Zamieszczanie ogłoszenia:</b> obowiązkowe.<br /><b>Ogłoszenie dotyczy:</b> zamówienia publicznego.<br /><br /><u><b>SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY</b></u><br /><b>I. 1) NAZWA I ADRES:</b> Gmina Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj. łódzkie, tel. 043 8424498, faks 043 8424315<br /><b>Adres strony internetowej zamawiającego:</b> <a href="http://www.konopnica.finn.pl/">www.konopnica.finn.pl</a> <br /><b>I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: </b>Administracja samorządowa.<br /><br /><u><b>SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</b></u><br /><b>II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<br />II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</b> Dostawa mieszanki pochodzenia granitowego<br /><b>II.1.2) Rodzaj zamówienia:</b> dostawy.<br /><b>II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:</b> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki do stabilizacji nawierzchni dróg pochodzenia granitowego, o frakcji od 0 do 31,5 w ilości - 1200 ton. Dostawa mieszanki odbywać się będzie:<br /><blockquote>a) w ilościach i terminach uzgodnionych z zamawiającym,<br />b) na miejsca wskazane przez zamawiającego transportem wykonawcy.</blockquote><b>II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):</b> 14.21.20.00-0.<br /><b>II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:</b> nie.<br /><b>II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:</b> nie.<br /><b>II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:</b> Zakończenie: 31.07.2013.<br /><br /><u><b>SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM</b></u><br /><b>III.1) WADIUM</b><br /><b>Informacja na temat wadium:</b> Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.<br /><b>III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW</b><br /><b>III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania<br />III.3.2) Wiedza i doświadczenie<br />Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku</b><br />O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali/wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie mieszanki do stabilizacji nawierzchni dróg pochodzenia granitowego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto <br /><b>III.3.3) Potencjał techniczny<br />III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia<br />III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa<br />III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY<br />III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:<br />wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.<br />III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:</b><br /><ul><li>oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;</li><li>aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li><li>aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li><li>aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.</li></ul><b>III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych</b><br /><b>Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:<br />III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:</b><br /><ul><li>nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;</li><li>nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.</li></ul><b>III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej</b><br /><ul><li>lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.</li></ul><br /><u><b>SEKCJA IV: PROCEDURA</b></u><br /><b>IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</b><br /><b>IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia</b>: przetarg nieograniczony.<br /><b>IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT<br />IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.<br />IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE<br />IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: </b><a href="http://www.konopnica.finn.pl/">www.konopnica.finn.pl</a><b><br />Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b><br />Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica.<br /><b>IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:</b> 19.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, pokój nr 18 - sekretariat.<br />Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:15<br /><b>IV.4.5) Termin związania ofertą:</b> okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).<br /><b>IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:<br />IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:</b> nie<br /><br /><div align="right"><b>Konopnica, dnia 10.04.2013 r.</b>                        </div><b>Wójt Gminy<br /><i>/-/ Mariola Hernas</i> </b> <a href="javascript:togglePrzypis('1102')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1102" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1102" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-04-10 15:22<br/>Publication date and time: 2013-04-11 13:49:30<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_10_15_35_30" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-10 15:35:30</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_11_13_49_30" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-11 13:49:30</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_344420.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_344420.doc">SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-04-11 15:49:08</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(148 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1103')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1103" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1103" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-04-10 15:22<br/>Publication date and time: 2013-04-11 15:49:08<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_10_15_22_35" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-10 15:22:35</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_11_15_48_53" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-11 15:48:53</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">3.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_04_11_15_49_08" title="Click to see the look of this page at this time">2013-04-11 15:49:08</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego</b> (2013-02-28 13:01:51)<br/><div align="justify"><div align="center"><b><font size="3">Wójt Gminy Konopnica <br />ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego <br />z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu <br />w 2013 roku. </font></b></div><br />Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXII/106/12 Rady Gminy Konopnica z dnia 29.11.2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 r. Wójt Gminy Konopnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji.<ol type="I"> <li><i><b>Rodzaj zadania </b></i><ol> <li>upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach.</li> </ol> </li> <li><i><b>Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku 2013 wynosi: 50 000 zł.</b></i></li><i><b> </b></i><li><i><b>Zasady składania ofert i przyznawania dotacji:</b></i> <ol> <li><b>Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: </b><ol> <li>organizacje pozarządowe;</li> <li>podmioty uprawnione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;</li> <li>termin składania ofert do dnia 20.03.2013 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" na druku wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz.25);</li> <li>Złożenie oferty nie jest równoznaczne przyznaniem dotacji;</li> <li>Na dane zadanie oferent może złożyć tylko jedną ofertę;</li> <li>Oferta powinna zawierać w szczególności: <ul> <li>szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji</li> <li>termin i miejsce realizacji zadania publicznego</li> <li>kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego</li> <li>informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie</li> <li>informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania</li> <li>deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania</li> </ul> </li> <li>Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: <ul> <li>oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji;</li> <li>w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólna niż wynikający z KRS lub innego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów);</li> <li>pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż wskazane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.</li> </ul> </li> <li>Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy Konopnicy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentowi ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.</li> <li>Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na oferencie.</li> <li>Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu Gminy Konopnica ponosi oferent.</li> </ol> </li> <li><b>Zasady przyznawania dotacji: </b><ol> <li>Zasady przyznawania dotacji określają przepisy: <ul> <li>ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późń. zm.);</li> <li>ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;</li> <li>rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.</li> </ul> </li> <li>W otwartym konkursie ofert uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) <b>prowadzące działalność statutową w dziedzinie kultury fizycznej;</b></li> <li>z dotacji mogą być pokrywane wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania;</li> <li>szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy oferentem a Gminą Konopnica;</li> <li>Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li><b><i>Termin i warunki realizacji zadania: </i></b><ol> <li>Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do 10 grudnia 2013 r.</li> <li>Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością.</li> </ol> </li> <li><i><b>Kryteria, tryb i termin rozpatrywania stosowane przy wyborze oferty: </b></i><ol> <li> <ol> <li>merytoryczna wartość oferty, 0-5 punktów;</li> <li>możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, 0-5 punktów;</li> <li>ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 0-5 punktów;</li> <li>udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego w realizacji zadania, 0-5 punktów;</li> <li>dotychczasowa współpraca z samorządem, 0-5 punktów.</li> </ol> </li> <li>Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2013 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica.</li> <li>Wybór oferty nastąpi w terminie 3 dni od daty wpływu ofert.</li> <li>Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Wójt Gminy Konopnica.</li> <li>Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Konopnica.</li> </ol> </li> <li><i><b>Szczegółowe informacje w sprawie konkursu ofert można uzyskać w pokoju nr 17 w Urzędzie Gminy Konopnica w godzinach od 8:00-15:30, tel. 043/842 44 19 wew. 120.</b></i></li><i><b> </b></i><li><i><b>Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2012: </b></i><br />Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach. Koszt zadania - 60.000 zł, w tym całość stanowi dotacja dla MLKS w Konopnicy.</li></ol><br /><b>Wójt Gminy<br /><i> /-/ Mariola Hernas</i></b></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1104')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1104" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1104" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-02-27 12:25<br/>Publication date and time: 2013-02-28 13:01:51<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_02_27_12_49_55" title="Click to see the look of this page at this time">2013-02-27 12:49:55</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_02_27_12_50_42" title="Click to see the look of this page at this time">2013-02-27 12:50:42</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">3.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_02_28_13_01_51" title="Click to see the look of this page at this time">2013-02-28 13:01:51</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_338124.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_338124.pdf">Wzór oferty realizacji zadania publicznego</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-02-27 12:25:41</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(231 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1105')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1105" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1105" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-02-27 12:25<br/>Publication date and time: 2013-02-27 12:25:41<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_02_27_12_25_41" title="Click to see the look of this page at this time">2013-02-27 12:25:41</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_338123.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_338123.pdf">Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-02-27 12:25:21</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(191 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1106')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1106" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1106" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-02-27 12:25<br/>Publication date and time: 2013-02-27 12:25:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_02_27_12_25_21" title="Click to see the look of this page at this time">2013-02-27 12:25:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_338122.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_338122.pdf">Wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-02-27 12:25:02</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(392 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1107')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1107" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1107" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-02-27 12:24<br/>Publication date and time: 2013-02-27 12:25:02<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_02_27_12_25_02" title="Click to see the look of this page at this time">2013-02-27 12:25:02</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b> (2013-02-01 17:39:16)<br/><div align="justify"><div align="left"><div align="right"><b>Konopnica, dnia 01.02.2013 r.</b></div><b><div align="center"><b><font size="3">INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY</font></b></div></b></div><b><b><br /><i>Znak: GZEAS.271.2.2013</i></b></b>Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Konopnicy.<br /><br /><b>Przedmiot zamówienia:</b>  <br />Dostawa sukcesywna oleju opałowego EKOTERM PLUS lekki na cele grzewcze placówek oświatowych, w ilości:<br /><ol><li>Szkoła Podstawowa w Konopnicy - 40m<sup>3</sup></li><li>Dom Nauczyciela w Konopnicy - 15m<sup>3</sup></li><li>Szkoła Podstawowa w Rychłocicach - 25m<sup>3</sup></li></ol><br /><br /><ol><li><font size="2"><i>Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223,poz.1655) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:</i><br /><br /><b>PHU "EKO-OIL"<br />98-270 Złoczew, Kamasze 14</b><br /><br /><i>Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ, tj. cena 100 % - cena oferty 295.598,40 zł brutto.<br /><br />Zgodnie z art.92 ust.1pkt.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie ofert:</i></font><br /><br /><table width="90%" border="1" align="center"><tbody><tr><td align="center"><b><font size="2">Nr oferty</font></b></td><td align="center"><b><font size="2">Nazwa (firma) siedziba i nazwa wykonawcy</font></b></td><td align="center"><b><font size="2">Ocena (liczba pkt.)</font></b></td><td align="center"><b><font size="2">Uzasadnienie</font></b></td></tr><tr><td align="justify"><font size="2">1</font></td><td align="justify"><font size="2">PPHU "LUNA" Jacek Skorupa<br />95-070 Aleksandrów Łódzki<br />ul. Zgierska 57A</font></td><td align="justify"><font size="2">98,48</font></td><td align="justify"><font size="2">Zgodnie ze wzorem w SIWZ.<br />Jedyne kryterium - cena 100%</font></td></tr><tr><td align="justify"><font size="2">2</font></td><td align="justify"><font size="2">Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe<font size="2"> </font>EKO-OIL<br />Kamasze 14<br />98-270 Złoczew</font></td><td align="justify"><font size="2">100</font></td><td align="justify"><font size="2">Zgodnie ze wzorem w SIWZ.<br />Jedyne kryterium - cena 100%</font></td></tr></tbody></table></li><li><i>Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.</i></li><li><i>Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.</i></li><li><i>Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 - ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną.</i></li></ol> <br /><i><b>p.o. Kierownik GZEAS<br />/-/ Stanisława  Kądzioła</b></i></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1108')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1108" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1108" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-02-01 17:21<br/>Publication date and time: 2013-02-01 17:39:16<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_02_01_17_37_06" title="Click to see the look of this page at this time">2013-02-01 17:37:06</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_02_01_17_39_16" title="Click to see the look of this page at this time">2013-02-01 17:39:16</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b> (2013-01-30 12:46:53)<br/><div align="justify"><div align="right"><b>Konopnica, dnia 28.01.2013r.</b></div><br /><div align="center"><font size="3"><b>INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY</b></font></div><br /><font size="2"><i><b>Znak: GZEAS.271.1.2013</b></i></font><br /><br />Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15.<br /><br /><i><b>Przedmiot zamówienia:  Dostawa artykułów żywnościowych</b></i><ol><li><i>Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferty złożone przez Wykonawców:</i></li></ol><br /><b><u>Pakiet I drób</u><br />Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.M.J. Mielczarek, Wola Wiązowa 105, 97-438 Rusiec. Cena oferty - 17.291,10 zł brutto.<br /><br /><u>Pakiet II mięso i wędliny</u><br />Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.M.J. Mielczarek, Wola Wiązowa 105, 97-438 Rusiec. Cena oferty - 57.290,50 zł brutto.<br />                             <br /><u>Pakiet III pieczywo</u><br />Piekarnia, Marian Sujka, ul. Szkolna 5, 98-313 Konopnica. Cena oferty - 6.089,40 zł brutto.<br /><br /><u>Pakiet IV nabiał i produkty mleczarskie, tłuszcze</u><br />Firma Handlowa, Wiesława Bożek, Wola Wiązowa 34A, 97-438 Rusiec. Cena oferty - 12.217,00 zł brutto.<br /><br /><u>Pakiet V warzywa, owoce</u><br />Firma Handlowa, Wiesława Bożek, Wola Wiązowa 34A, 97-438 Rusiec. Cena oferty - 38.487,00 zł brutto.<br /><br /><u>Pakiet VI - pozostałe artykuły żywnościowe</u><br />Firma Handlowa, Wiesława Bożek, Wola Wiązowa 34A, 97-438 Rusiec. Cena oferty - 38.951,00 zł brutto.</b><br /><br />Wybrane oferty są ofertami najkorzystniejszymi w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ, tj. cena 100 %.<br /><br />Do przetargu przystąpiło 4 Wykonawców. W związku z tym, że dopuszczono składanie ofert częściowych, na pakiety I i II otrzymano po dwie oferty natomiast na pakiety III, IV, V, VI otrzymano po jednej ofercie.<br /><br /><ol><li><i>Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie ofert:</i><br /><br /><table border="1" align="center"><tbody><tr><td><font size="2"><b>Nr oferty</b></font></td><td><font size="2"><b>Nazwa (firma) siedziba i nazwa wykonawcy</b></font></td><td><font size="2"><b>Ocena (liczba pkt.)</b></font></td><td><font size="2"><b>Uzasadnienie</b></font></td></tr><tr><td align="justify">1.</td><td align="justify"><b>Piekarnia, Marian Sujka<br />ul. Szkolna 5, 98-313 Konopnica<br />Pakiet III pieczywo</b></td><td align="justify">100</td><td align="justify">Zgodnie ze wzorem w SIWZ. <br />Jedyne kryterium - cena 100%</td></tr><tr><td align="justify">2.</td><td align="justify"><b>Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie Jacek Podgórniak <br />98-320 Osjaków, Felinów 8A <br />Pakiet II mięso i wędliny</b></td><td align="justify">98,62</td><td align="justify">Zgodnie ze wzorem w SIWZ. <br />Jedyne kryterium - cena 100%</td></tr><tr><td align="justify">3.</td><td align="justify"><b>Firma Handlowa, Wiesława Bożek<br />Wola Wiązowa 34A, 97-438 Rusiec <br />Pakiet IV nabiał i produkty mleczarskie, tłuszcze <br />Pakiet V warzywa, owoce <br />Pakiet VI - pozostałe artykuły żywnościowe</b></td><td align="justify">93,00 dla pakietu I <br />100 dla pakietu IV, V, VI</td><td align="justify">Zgodnie ze wzorem w SIWZ. <br />Jedyne kryterium - cena 100%</td></tr><tr><td align="justify">4.</td><td align="justify"><b>Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.M.J. Mielczarek<br />Wola Wiązowa 105, 97-438 Rusiec <br />Pakiet I drób <br />Pakiet II mięso i wędliny</b></td><td align="justify">100 dla każdego pakietu</td><td align="justify">Zgodnie ze wzorem w SIWZ. <br />Jedyne kryterium - cena 100%</td></tr></tbody></table><br /></li><li><i>Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. </i></li><li><i>Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.</i></li><li><i>Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 - ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną. </i></li></ol>                                                                    <br /><i><b>p.o. Kierownika GZEAS<br />/-/ Stanisława Kądzioła<br /></b></i></div> <a href="javascript:togglePrzypis('1109')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1109" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1109" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-30 12:27<br/>Publication date and time: 2013-01-30 12:46:53<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_30_12_46_53" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-30 12:46:53</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym</b> (2013-01-18 08:14:04)<br/><div align="center"><b><font size="3"><br />Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym </font><br /><font size="2">o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.</font></b></div><br />Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Konopnicy, ul. Rynek 15, woj. łódzkie, tel. (43) 842-44-98, fax 842-43-15 ogłasza przetarg na zadanie p.n. <b>"Dostawa oleju opałowego"</b>.<br /><br /><b>KOD: <i>CPV 23.12.21.00-9</i></b><br /><br />Dostawa sukcesywna oleju opałowego EKOTERM PLUS lekki na cele grzewcze placówek oświatowych, w ilości:<br /><ol><li>Szkoła Podstawowa w Konopnicy - 40m<sup>3</sup></li><li>Dom Nauczyciela w Konopnicy - 15m<sup>3</sup></li><li>Szkoła Podstawowa w Rychłocicach - 25m<sup>3</sup></li></ol>Olej opałowy powinien posiadać parametry jakościowe zgodne z PN-C 96024:2001 <br /><br /><ol><li>Uprawniona do kontaktu z oferentami - Pani Stanisława Kądzioła - p.o. kierownika GZEAS - pokój Nr 5, tel. (43) 842-44-98 wew.105</li><li>Oferty należy składać w kopercie zamkniętej z oznaczeniem "<b>oferta na dostawę oleju opałowego</b>" w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Konopnicy, pokój Nr 5, <b>do dnia 31.01.2013 r. do godziny 10:00</b>.</li><li>Otwarcie nastąpi w tym samym dniu <b>o godz. 10:15</b>.</li><li><b>Termin realizacji zamówienia - do 31.12.2014 r.</b></li><li>W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki:<ul><li>posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,</li><li>posiadania wiedzy i doświadczenia,</li><li>dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,</li><li>sytuacji ekonomicznej i finansowej,</li><li>zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 dostawy (podobne z rodzaju).</li></ul></li><li>Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie "<b>spełnia - nie spełnia</b>". Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego od wykonawcy stanowić będzie podstawę do wykluczenia z ubiegania się o zamówienie publiczne.</li><li>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju Nr 5 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Konopnicy lub ze strony internetowej: <a href="http://www.konopnica.finn.pl/">www.konopnica.finn.pl.</a></li><li>Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.</li><li>Kryteria oceny ofert: <b>cena - 100% (waga)</b>.</li><li>Zamawiający nie wymaga wadium.</li><li>Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.</li><li>Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.</li><li>Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.</li><li>Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.</li><li>Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.</li><li>Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.</li><li>Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.</li><li>Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.</li></ol><div align="right"><b>Konopnica, dnia 17.01.2012 r.</b></div><br /><i><b>p.o.Kierownika  GZEASz<br />/-/ Stanisława Kądzioła </b></i> <a href="javascript:togglePrzypis('1110')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1110" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1110" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 15:47<br/>Publication date and time: 2013-01-18 08:14:04<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_15_53_24" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 15:53:24</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_18_08_14_04" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-18 08:14:04</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332286.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332286.doc">SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 15:47:04</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(136 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1111')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1111" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1111" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 15:46<br/>Publication date and time: 2013-01-17 15:47:04<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_15_47_04" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 15:47:04</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332285.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332285.doc">Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 15:46:22</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(41 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1112')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1112" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1112" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 15:46<br/>Publication date and time: 2013-01-17 15:46:22<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_15_46_22" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 15:46:22</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332284.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332284.doc">Załącznik nr 2a OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 15:45:17</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(27 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1113')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1113" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1113" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 15:44<br/>Publication date and time: 2013-01-17 15:45:17<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_15_45_17" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 15:45:17</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332283.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332283.doc">Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia WYKONAWCY WPISANEGO do Ewidencji dzałalnosci Gospodarczej</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 15:44:22</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(28 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1114')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1114" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1114" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 15:43<br/>Publication date and time: 2013-01-17 15:44:22<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_15_44_22" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 15:44:22</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332281.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332281.doc">Załącznik Nr 4 DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 15:43:22</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(28 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1115')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1115" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1115" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 15:43<br/>Publication date and time: 2013-01-17 15:43:22<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_15_43_22" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 15:43:22</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332280.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332280.doc">Załącznik Nr 5 Projekt umowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 15:42:53</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(40 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1116')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1116" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1116" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 15:42<br/>Publication date and time: 2013-01-17 15:42:53<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_15_42_53" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 15:42:53</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332279.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332279.doc">Załącznik nr 6 Oświadczenie o uprawnieniach osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 15:42:13</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(22 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1117')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1117" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1117" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 15:41<br/>Publication date and time: 2013-01-17 15:42:13<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_15_42_13" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 15:42:13</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332278.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332278.doc">Formularz ofertowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 15:41:24</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(44 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1118')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1118" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1118" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 15:40<br/>Publication date and time: 2013-01-17 15:41:24<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_15_41_24" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 15:41:24</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym</b> (2013-01-17 09:37:31)<br/><div align="center"><font size="3"><b>Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym <br /><font size="2">o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. <br />Prawo zamówień publicznych.</font></b></font></div><br /><div align="justify">Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Konopnicy, ul. Rynek 15, woj. łódzkie, tel. (043) 842-44-98, fax 842-43-15 ogłasza przetarg na zadanie p.n. <b>"Dostawa artykułów żywnościowych"</b>.<br /><br /><b>KOD CPV: <i>03.14.23.00-1, 15.11.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.51.00.00-6, 15.53.00.00-2, 15.54.20.00-9, 15.61.21.00-2, 15.83.10.00-2, 15.86.10.00-1, 15.87.24.00-5, 15.89.80.00-9</i></b><br /> <br /><ol><li>Dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Konopnicy i stołówki szkolnej w Szynkielowie.</li><li>Artykuły żywnościowe dostarczane będą w okresie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu wakacyjnego). Zamawiający podzielił zamawiane artykuły na 6 pakietów, które stanowią załącznik do SIWZ:</li></ol><blockquote><blockquote>Pakiet 1 - Drób<br />Pakiet 2 - Mięso i wędliny<br />Pakiet 3 - Pieczywo<br />Pakiet 4 - Nabiał i produkty mleczarskie, tłuszcze<br />Pakiet 5 - Warzywa<br />Pakiet 6 - Pozostałe artykuły żywnościowe</blockquote></blockquote><ol><li><u>Założenia:</u></li></ol><blockquote><ol><li>Dostarczane artykuły żywnościowe muszą być o wysokim standardzie jakościowym oraz z data ważności min. 5 dni licząc od dnia dostawy;</li><li>Dostarczane artykuły żywnościowe muszą spełniać wymagania jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa w RP;</li><li>Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków transportu artykułów żywnościowych spełniających wymogi sanitarno-higieniczne;</li><li>Dostawa artykułów żywnościowych odbywa się środkami transportu Wykonawcy;</li></ol></blockquote>Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.<br /><br /><ol><li>Uprawniona do kontaktu z oferentami - Pani Stanisława Kądzioła - p.o. kierownika GZEAS pokój Nr 5, tel. 043/842-44-98 wew. 105</li><li>Oferty należy składać w kopercie zamkniętej z oznaczeniem "<b>oferta na dostawę artykułów żywnościowych</b>" w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Konopnicy, pokój Nr 5, <b>do dnia 28.01.2013 r. do godziny 10.00.</b></li><li>Otwarcie nastąpi w tym samym dniu <b>o godz. 10:15.</b></li><li>Termin realizacji zamówienia -<b> do 31.01.2014 r.</b></li><li>W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki:<ul><li>posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,</li><li>posiadania wiedzy i doświadczenia,</li><li>dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,</li><li>sytuacji ekonomicznej i finansowej,</li><li>zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 dostawę (podobne z rodzaju).</li></ul></li><li>Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie "<b>spełnia - nie spełnia</b>". Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego od wykonawcy stanowić będzie podstawę do wykluczenia z ubiegania się o zamówienie publiczne.</li><li>Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju Nr 105 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Konopnicy lub ze strony internetowej: <a href="http://www.konopnica.finn.pl/">www.konopnica.finn.pl</a>.</li><li>Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.</li><li>Kryteria oceny ofert: <b>cena - 100%</b> (waga).</li><li>Zamawiający nie wymaga wadium.</li><li>Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.</li><li>Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.</li><li>Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.</li><li>Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.</li><li>Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.</li><li>Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.</li><li>Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.</li><li>Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.</li></ol></div><br /><i><b>p.o. Kierownika GZEASz<br />/-/ Stanisława Kądzioła</b></i> <a href="javascript:togglePrzypis('1119')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1119" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1119" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:36<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:37:31<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_37_31" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:37:31</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332109.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332109.doc">SIWZ</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 09:35:13</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(142 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1120')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1120" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1120" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:35<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:35:13<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_35_13" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:35:13</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332107.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332107.doc">Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 09:34:50</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(41 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1121')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1121" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1121" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:34<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:34:50<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_34_50" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:34:50</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332106.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332106.doc">Załącznik nr 2a OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 09:34:05</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(27 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1122')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1122" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1122" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:33<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:34:05<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_34_05" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:34:05</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332105.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332105.doc">Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia WYKONAWCY WPISANEGO do Ewidencji dzałalności Gospodarczej</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 09:33:03</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(28 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1123')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1123" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1123" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:32<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:33:03<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_33_03" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:33:03</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332102.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332102.doc">Załącznik Nr 4 DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 09:31:00</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(29 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1124')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1124" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1124" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:30<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:31:00<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_31_00" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:31:00</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332101.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332101.doc">Pakiety dla stołówki w Szynkielowie</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 09:30:23</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(177 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1125')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1125" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1125" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:30<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:30:23<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_30_23" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:30:23</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332100.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332100.doc">Pakiety dla stołówki w Konopnicy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 09:30:00</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(181 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1126')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1126" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1126" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:29<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:30:00<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_30_00" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:30:00</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332099.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332099.doc">Projekt umowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 09:29:21</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(50 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1127')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1127" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1127" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:29<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:29:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_29_21" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:29:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332098.doc"><img src="/res/framework/img/mimetypes/doc.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-konop/komunikaty/_018_001_332098.doc">Formularz ofertowy</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2013-01-17 09:28:57</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(41 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1128')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1128" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1128" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:28<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:28:57<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_28_57" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:28:57</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" colspan="5"> <b>Ogłoszenie o sprzedaży drewna</b> (2013-01-17 09:21:56)<br/><div align="center"><font size="3"><b>Ogłoszenie o sprzedaży drewna</b></font></div><br /><div align="right"><b>Konopnica, dnia 7 stycznia 2013 r.</b></div><br /><div align="justify">Wójt Gminy Konopnica informuje, że posiada do sprzedaży drewno, które zostanie pozyskane z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiących mienie gminne.<br /><br />Wartość drewna:<br /><ul><li>robinia akacjowa: 5,6 m<sup>3</sup>, wartość: 504 zł netto</li><li>wiąz polny: 8,53 m<sup>3</sup>, wartość: 767 zł netto</li><li>brzoza brodawkowata: 0,21 m<sup>3</sup> wartość: 189 zł netto</li><li>topola osika: 0,5 m<sup>3</sup>, wartość: 25 zł netto</li><li>lipa drobnolistna: 9,77 m<sup>3</sup>, wartość: 488 zł netto</li><li>wierzba zwyczajna: 1,96 m<sup>3</sup>, wartość: 98 zł netto</li><li>drobnica opałowa: 2,12 m<sup>3</sup>, wartość: 57 zł netto</li></ul>Powyższe ceny nie obejmują kosztu wycinki drzew.<br />Wszystkich zainteresowanych zakupem drewna proszę o pisemne potwierdzenie tego zamiaru do dnia 21 stycznia 2013 r.<br />Sprzedaż drewna nastąpi według kolejności zgłoszeń.</div><br /><i><b>Wójt Gminy<br />/-/ Mariola Hernas</b></i> <a href="javascript:togglePrzypis('1129')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1129" alt="More..." border="0"></a><span id="przypis#1129" class="inline" style="display: none">Editor: Izabela Frymarkiewicz tel. (42) 235 20 34 fax (42) 684 98 92, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a><br/>Creation date and time: 2013-01-17 09:17<br/>Publication date and time: 2013-01-17 09:21:56<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_21_56" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:21:56</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> </table> <br clear="all"/><br/> <br clear="all"/> <div class="footer"> Responsible person: Paweł Sztoch tel. (42) 684-98-91 fax (42) 684-98-92, e-mail <a href="mailto:admin@finn.pl">admin@finn.pl</a><br/> Editor: Paweł Sztoch tel. (42) 684-98-91 fax (42) 684-98-92, e-mail <a href="mailto:admin@finn.pl">admin@finn.pl</a><br/> Creation date and time: 2013-01-17 09:16<br/> Publication date and time: 2013-01-17 10:18:40<br/> <a href="?bipkod=/018/001&archiwalne=true"><b>Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie</b></a><br/> Changes register: <a href="javascript:togglePrzypis('3000')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#3000" alt="More..." border="0"></a> <span id="przypis#3000" class="inline" style="display: none"> <table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_09_17_01" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 09:17:01</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Page creation</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_10_06_45" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 10:06:45</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Page content change</td><td class="tdrejestr" align="left">Izabela Frymarkiewicz, e-mail <a href="mailto:ifrymarkiewicz@finn.pl">ifrymarkiewicz@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">3.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_10_13_33" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 10:13:33</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Page content change</td><td class="tdrejestr" align="left">Paweł Sztoch, e-mail <a href="mailto:admin@finn.pl">admin@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">4.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_10_14_38" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 10:14:38</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Page content change</td><td class="tdrejestr" align="left">Paweł Sztoch, e-mail <a href="mailto:admin@finn.pl">admin@finn.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">5.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/018/001&bipdata=2013_01_17_10_18_40" title="Click to see the look of this page at this time">2013-01-17 10:18:40</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Page content change</td><td class="tdrejestr" align="left">Paweł Sztoch, e-mail <a href="mailto:admin@finn.pl">admin@finn.pl</a></td></tr> </table> </span> </div> </td> <td width="1" class="maincontenttd2"><img src="/res/img/piksel.gif" width="1"></td> </tr> </table> <script type="text/javascript" src="/res/script/przypisy.js"></script> </div> <div id="bipfooter" style="height: 10px"> </div> <div id="biplinks"> </div> </div> </body> </html>