Gmina Konopnica
Search:
Gmina KonopnicaUwaga zmiana numeru konta bankowego

Urząd Gminy Konopnica informuje, że od 3 lutego 2014 r. obsługę budżetu Gminy Konopnica oraz jednostek organizacyjnych prowadzi BS Poddębice, Oddział w Zduńskiej Woli, Filia w Konopnicy.
Zmianie ulegają numery rachunków bankowych gminy.
Opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty za odpady komunalne, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za najem i dzierżawę oraz skarbowe i administracyjne należy wpłacać na rachunek bankowy numer
21 9263 0000 0900 1386 2009 0002

Urząd Gminy Konopnica
Urząd Gminy Konopnica

98-313 Konopnica, Rynek 15
tel. (43) 842-44-19
(43) 842-44-98
(43) 842-44-90
(43) 842-44-91
e-mail: ug_konopnica@post.pl

NIP:832-10-34-283
Regon: 000538188
I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Konopnica czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek od 7:30 do 15:30

Wtorek od 7:
30 do 15:30
Środa od 7:
30 do 15:30
Czwartek od 7:30
do 15:30
Piątek od
7:30 do 15:30
    
Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Turalczyk